46596. lajstromszámú szabadalom • Parallelogramm alakú födémkő

Megjelent 1909. évi szeptember hó £7-én. MAGY. jg|j KIR. SZABADALMI HIVATAL­SZABADALMI LEÍRÁS 46596. szám. vm/a. OSZTÁLY. Parallelogramm alakú födémkő. FUCHS OTTÓ GÉPKÖSZÖRÜLÓ BRAUNSCHWEIGBAN. A bejelentés napja 1908 december hó 21-ike. Ennek a találmánynak tárgya parallelo­gramm-alakú födémkő sík, vagy vízszintes (egyenes) födémekhez, mint a csatolt-rajznak t. ábrája metszetben láttatja. Magát a követ a 2. ábra axonometrikus képben tünteti föl. Ez a födémkő azáltal tűnik ki, hogy ol­dalán egy-egy egysége? (a) horonnyal van ellátva, mely a kőmagasságnak jelentékeny részét foglalja el. Szomszédos kövek hor­nyaiban a hézagoknak kiöntésekor habarcs­csapok képződnek. Jelen födémkőnél tehát egy magas, egységes (h) habarescsap áll elő. Több apróbb horony helyett alkalmazott egyetlen nagy horony nemcsak a kövek előállításánál előnyös, hanem a födém ké­szítésénél és a szilárdság tekintetében is több jelentékeny előnyt nyújt. Az építés­vezetőnek nem szabad ugyanis föltétlen biztonsággal arra számítania, hogy a hor­nyok minden esetben okvetlenül és valóban tökéletesen kitöltetnek habarccsal, sőt na­gyon is megvan annak a lehetősége, hogy a habarcscsapban légterek, vagy nagyobb léghólyagok maradnak. Ha pl. három horony volna egy oldalon kiképezve, akkor ez a hibaforrás három helyen érvényesülne és mivel az egyes habarcscsapok nagyon kis magasságúak (nagyon csekély nyíró-kereszt­metszetük van), tehát a magukban véve apróbb hibák összegeződése folytán igen nagy és jelentékeny hiba származhatik. Egységes horony és egységes habarcscsap esetén a hiba a legrosszabb esetben is leg­feljebb csak egyszer léphet fel és azon­kívül magas «tömör» habarcscsapnak ke­vésbbé árthat. Eltekintve azonban a hibától is, a magas egységes habarcscsapnak nagy nyitó keresztmetszetet jobb, mint a két, vagy három gyengébb csapé. Az (a) horony lehet sarkosan (szegletesen) kiképezve, mint a 2. ábra baloldalán látható és emellett a sarkok derékszögűek, mint (c), vagy pedig hegyesszögúek lehetnek, mint (d), mely utóbbi esetben fecskefark­alakú csap képződik. Vagy előállítható a horony homorú határfallal, mint a 2. ábrán rajzolt kő jobboldalán látható, vagy esetleg egészen szög-(zug-)alakú is lehet. SZABADALMI IGÉNY. Parallelogramm-alakú födémkő, azáltal jel­lemezve, hogy egy habarcscsap képzése céljából több-több kisebb horony helyett oldalain egy-egy egységes nagy horony­nyal van ellátva. (I rajzlap melléklettel.' Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents