46563. lajstromszámú szabadalom • Újítás levegőkompresszorokon

Megjelent 11)09. évi szeptember lio 25 éu. MAGY. KIR. SZABADALMI J||||| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46563. szám. XXI/C. OSZTÁLY. Újítás levegőkompresszorokon. WHITEHEAD ÉS TB A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG FIÚMÉBAN. A bejelentés napja 1907 szeptember hó 20-ika. Jelen találmány levegőkompresszor ok ja- \ vitásaira vonatkozik, melyek által az ily­nemű gépek szerkezete,'fölépítéselés üzeme tetemesen egyszerűbb és jobb lesz. A kom­presszor úgy van berendezve, hogy for­giattyútengelye könnyen kivehető és újból behelyezhető, anélkül, hogy ezen célra a kompresszor hengerét le kellene szerelni. Vonatkoznak továbbá e javítások a kom­presszorszelepek elrendezésére ós egy oly berendezésre, mely a dugattyúban vagy a henger fenekében lévő szelepeknek orsóik törése esetén lefelé való kiesését megaka­dályozza. Végül oly elrendezés alkalinas­tátik a kompresszoron, melynek segélyé­vel a befecskendővíz önműködőlég vezet­tetik a kompresszorhengerbe. A rajzon a javítások foganatosítási alakjai vannak föltüntetve, még pedig 1—3. ábrák a forgattyútengely könnyű kivételére szolgáló berendezést mutatják. 4. ábra segédszívószelepek sajátos elren­dezését, 5—7. ábra a szelepek helyzetének or­sóik törése esetén való biztosítására szol­gáló berendezéseket, 8. ábra pedig oly szerkezetet, melynek segélyével a fecskendővíz önműködőlég ve­zettetik a kompresszorhengerbe. ! Amint az 1. és 2. ábrákból látható, az (a) oszlop a kompresszor állványában úgy van elrendezve, hogy elvehető, anélkül, hogy a kompresszor szilárdságát befolyás solná. A (d) forgattyútengely (b, c) belső csapágyai ékalakú (f) ágysineken nyugsza­nak, melyek a gépállványra (g) csavarok segélyével oldhatóan vannak erősítve. Az (f) sinek célszerűen üregesen képeztetnek ki, amint ez a 3. ábrából kitűnik. Hogy a (d) förgattyútengelyt kiemelhessük, először az (a) oszlopot távolítjuk el és azután az (f) síneket szereljük le. A megosztott (b, c) belső csapágyak levétele után a för­gattyútengelyt a gépállványból könnyen kiemelhetjük olyképen, hogy önmagával párhuzamosan, az (a) oszlop által szabáddá tett nyíláson keresztül kivezetjük. A kompresszor hatásfokának fokozására célszerűnek bizonyult ;a kompresszor du­gattyújában elrendezett szívószelepeket egy vagy több segédszívószeleppel kiegészíteni (mint ez példaképen a 4. ábrában látható), hogy az egész sűrítő munka mindkét du­gattyúoldalra legyen elosztva. A kompresszor (h) hengere fölött a szívó- és nyomócsatornák tokjában egy cél­szerűen annak mindkét oldalán oldalt át­nyúló (i) kamra van elrendezve, melybe a

Next

/
Thumbnails
Contents