46535. lajstromszámú szabadalom • Osztott dugattyúszárny forgó dugattyús gépekhez

Megjelent 1909. évi szeptember nó 23-áru MAGY. g|| KIR. SZABADALMI wBH HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 465B5. szám, V/d/1. OSZTÁLY. Osztott dugattyúszárny forgó dugattyús gépekhez. NÜSSE KARL KERESKEDŐ EINBECKBEN. Pótszabadalom a 43618. sz. szabadalomhoz. A bejelentés napja 1907 november hó 4-ike. A találmány a 43618. számú szabada­lomban védett forgó dugattyús gépeknél alkalmazott, osztott dugattyúszárnynak to­vábbi kiképzése. Ezen szabadalom szerint a dugattyúszárny két olyan kissé megfeszí­tett ékből áll, melyek érintkező fölülete a tengellyel párhuzamos síkban fekszik. A találmány szerint ezen két ék, melyek mindegyike harántirányban két részre van osztva, olyan összeköttetésben áll egymás­sal hogy a két éknek folyadék vagy gáz­nyomás okozta elmozgása a szétválasztó hézag mentén ezen ékeket alkotó egyes részek szétfeszítését is előidézi. Az ékeket alkotó egyes részek szétfeszítését a haránt hézagokban uralkodó folyadék- vagy gáz­nyomás támogatja. Az először említett moz­gás a dugattyúszárny és vezetőhasíték fala között idéz elő tartós tömítést, míg az ékek másik mozgása a dugattyú és a henger­födelek között eredményez tartós tömítést. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási alakja, az 1. ábrában oldalnézetben, a 2. ábrában fölülnézetben van föltün­tetve. A 43618. törzsszabadalomban ismertetett dugattyúszárnynál az (a, c) részekből és a (b, d) részekből álló ékeket szétválasztó hézag a hengerköpeny belső faláig megy, míg az itt föltüntetett foganatosítási alak­nál külön (q) tömítősarú van elrendezve. A (p) betét megakadályozza, hogy a hajtókö­zeg a fölső ék (a és c) részei között lévő (i) haránthézagon áthatolhasson. A dugattyú mögötti (k és f) terekben (2. ! ábra) gáz-, illetve folyadéknyomás uralko­dik. Ha hajtóközeg gyanánt gőzt használunk, akkor egyszerűen az említett tereket (e) csővezeték útján a gép üzemkazánjának gőzterével köthetjük össze, a föntemlített nyomás elérése céljából. A dugattyúszárny egész hátfalára ható közvetlen nyomás következtében a du­gattyúszárny a dugattyúdob vezetékhasíté­kában és szélesség irányában kiterjed, a nyomás a dugattyúszárnyat egyidejűleg azonban sugárirányban kifelé a hengerfal­hoz is szorítja. A szélességirányban való kiter­jedést úgy a hátul, mint a tulajdonképeni munkatérben uralkodó gáz- vagy folyadék­nyomás idézi elő, minden oldalról a haránt­hézagokba hatol. A szorító, illetve tömítést létesítő nyo­más emellett a hézagokban lévő gáz, ill.

Next

/
Thumbnails
Contents