46478. lajstromszámú szabadalom • Nyéltartó, seprűk, surlókefék és hasonlók számára

Megjelent 1909. évi szeptember l ió 11-én. MAGY. SZABADALMI KIH. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 46478. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Nyéltartó söprűk, surolókefék és hasonlók számára. HÖSLER REINHOLD KEFEGYÁROS SCHÖNAUBAN. A bejelentés nap> 1908 november hó 13 ika. Jelen találmány tárgya söprűk, suroló­kefék és hasonlókhoz való nyéltartó, mely a különösen surolókeféknél szokásos, a kefe­fán megerősített, a nyélhez való lyukakkal ellátott fafödőt nélkülözhetővé teszi. A találmány tárgya lényegében a söprűfa egyik oldalához támaszkodó nyélhüvellyel ellátott támasztékból és kampós végével a söprűfa másik oldalába kapaszkodó kampó­alakban meggörbített csavarból áll, mely a támasztékon hatol át és melynek a támasz tékon átnyúló végén csavaranya van el­rendezve ; ezen csavaranya meghúzása ál­tal a nyéltartó a söprűfán rögzíttetik. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak foganatosítási alakja van föltüntetve, és pedig az 1. ábrán metszetben, a 2. ábrán pedig fölülnézetben surolókefé­hez alkalmazva. Az (a) támaszték jelen esetben szögvas vízszintes (al) szárával a (b) söprűfa fölső lapjához, függélyes (»2) szárával pedig a (b) söprűfa oldalfalához támaszkodik. Az (a) szögvason alkalmas módon van megerő­sítve a (c) nyélhüvely, mely az ábrázolt nyéltartónál az (a) szögvassal egy öntvényt képez. A szögvas függélyes (a-2) szára kampósan van kiképezve, miáltal az (a2) szár a söpvűfát alul is megfogja ; az üre­ges vízszintes (al) száron a (d) csavar or­sója hatol keresztül. A (d) csavar kampós (dl) vége a kefefának az (a2) szárral szem­ben fekvő oldallapjába és ezen kampós rész vége a (b) kefefa alsó lapjába kapaszkodik. A (d) csavarnak az (a) szögvason átnyúló végén az (e) szárnyas csavaranya van el­rendezve, melynek forgatása útján a nyél­tartó a kefefán biztosan rögzíthető. A (d) csavar (dl) kampós végének és az (a2) szárnak a kefefa alá nyúló horgai el is maradhatnak, de ezen esetben célszerű mindkét részt a belső fölületükön a kefe­fába hatoló csúcsokkal ellátni. Domború kefefáknál természetesen a nyélhüvelyláb támasztó fölületét is megfe­lelően íveljük és a kefefa alá nyúló hor­gokkal látjuk el. A (c) nyélhüvely belseje a csavaralakban elrendezett (cl) bordákkal van ellátva, me­lyek az (í) nyélnek a hozzávaló hüvelyben való biztos rögzítését eszközlik. Természetes, hogy a nyélhüvelyt a szög­vason rézsútos iránya helyett függélyes vagy vízszintes irányban vagy különféle helyzetekbe elforgathatóan is lehet elren­dezni, hogy a nyéltartót kézi soprűkhöz is lehessen alkalmazni.

Next

/
Thumbnails
Contents