46410. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyógyolajszardínia előállítására

Megjelent 1909. évi szeptember hrt lO-én. MAGY |g|* KIR SZABADALMI iBD HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46410. szám. IV/e. OSZTÁLY­Eljárás gyógyhatású olajsardinia előállítására. NEUMANN ZSIGMOND A GIOVANNI DEPANGHEB & COMP. OLAJ­SABDINIA ÉS HALKONZEBVGYÁBI CÉG TULAJDONOSA TBIESTBEN. A bejelentés napja 1908 december hó 31-ike. Ezen találmány olyan olajsardinia készí­tésére irányuló eljárásra vonatkozik, amely által azon egyének is élvezhetik az olaj­sardiniát, akik a közönséges módon elké­szített olajsardiniát egészségi okokból nem élvezhetik, nevezetesen azon egyének, akik egy karlsbadi kúrának kénytelenek magu­kat alávetni. A találmánybeli eljárás abban áll, hogy : a tengerből frissen kihalászott sardinia hal tisztítva lesz, belei eltávolíttatnak, azután egy óra hosszat karlsbadi «Sprudel» vízben és egy 20% karlsbadi «Sprudel» sóoldat­ban áztatva lesz, ezáltal a friss sardinia hal mindazon ásványvíz és só alkatrészeket magába felveszi, amelyeket a karlsbadi gyógyforrások tartalmaznak és ezáltal a «Diabetes» (cukorbaj), csúz, vese és gyomor­bajban szenvedő betegek által, orvosi ren­delet szerint élvezhetőkké válnak. Az olaj­sardinia további előállítása nem külömbözik a közönséges olajsardinia konzerválásától, mégis a feketebors, szegfűbors, szegfűszeg és mindennemű izgatószerek teljes kizárá­sával állíttatik elő. SZABADALMI IGÉNY. I Eljárás gyógyolajsardinia előállítására, az­által jellemezve, hogy a sardinia hal az olajba való elhelyezés előtt fekete­bors, szegfűbors, szegfűszeg, valamint mindennemű izgatószerek kizárásával karlsbadi «Sprudel» vízben és karlsbadi 20%-os «Sprudel» sóoldatban lesz áz­tatva azon célból, hogy mindazon gyógy­hatású ásványalkatrészeket magába föl­vegye, amelyeket a karlsbadi gyógyfor­rások magukban foglalnak. AN^AZSfb TABSAŐÁQ NYOMDÁJA QU0AP681fc«

Next

/
Thumbnails
Contents