46380. lajstromszámú szabadalom • Jég- és ródlizósarú

Mesrielent 1909. évi augusztus lio 31-én MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46380 szám. XXfe. OSZTÁLY. Jég- és rodlizó sarú. KUNZ JEAN GYÁROS CRONBERGBEN. H bejelentés napja 1909 január hó 9-ike. A jelen találmány tárgyátképező, a cipő­sarokra fölerősítendő jég- és rodlizó sarú egy, az eddig használatosaktól, a csúszást meggátló, kicserélhető betét által és azál­tal tűnik ki, hogy az a cipősarok egyenes oldallapja számára egy elállítható ellentá­­masszal bír, mely a sarúnak a különböző nagyságú cipősarkokra való alkalmazását teszi lehetővé. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Az 1. ábra a találmány tárgyát alkalmazá­sában láttatja; a 2. ábra a sarúnak fölülnézete; a 3. ábra harántmetszete; a 4. és 6. ábrák két kicserélhető betétet fölülnézetben; az 5. és 7. ábrák pedig harántmetszetben láttatnak. A találmány tárgyát képező sarú a sarok alakjához simuló (a) kupakból (1. ábra) áll, melyet a (b) szíjak segélyével ismert mó­don erősítünk föl a cipőre és melynek kö­zepén a kicserélhető (d) (4. ábra) és (f) betét (6. ábra) fölvételére szolgáló, kör­­alakú (c) nyílás (2. ábra) van kiképezve. A (d) betét (4. ábra) egy köralakú vaslemez­ből áll, melynek széléből a (g) toldatok ak­ként vannak kihajlítva, hogy azok az (a) kupaknak (c) nyílásán (2. ábra) átilleszt­hető, meg-megszakított gyűrűt alkotnak. A (g) toldatok (1. ábra) oly hosszúak, hogy azok a kupaknak alsó lapján túlérnek úgy, hogy a sarú használatánál a jégbe, ill. a hóba nyomódnak és így a kivánt hatást eredményezik. A (d) tárcsa alá (3. ábra) a (g) tolda­tok közé, célszerűen a (h) parafalemez van beszorítva, oly célból, hogy a hónak meg­­gyülemlése meggátoitassék. Minthogy a (d) tárcsa a sarúnak használati helyzeténél a sarú és a cipősaroknak taposó fölülete közé van foglalva, míg a sarút a (b) szí­jak erősen szorítják a sarokra, a (d) tárcsa elegendő mérvű rögzítést kap. A (d) tárcsa természetesen akként van készítve, hogy feszesen illeszkedjék a (c) nyílásba, nehogy az a sarúnak használaton kívüli állapotá­ban önmagától kiessék. A puha hóban való járásra az (f) betét (6. ábra) szolgál, mely kúpos parafatárcsár­ból áll és melyet a (d) tárcsa (4. ábra) he­lyébe a (c) nyílásba (2. ábra) szorítunk. Minthogy az (f) tárcsa (7. ábra) kúpos alak­

Next

/
Thumbnails
Contents