46202. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bőrpótló anyag előállítására

Megjelent 1909. évi augusztus Hó 21-én. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46202. szám. XI/a. OSZTÁLY Eljárás bőrpótló anyag előállítására. LEW1S HYMAN CIPŐGYÁROS FITZROYBAN. A bejelentés napja 1908 augusatus hó 26-ika Találmányom tárgya bőrpótlóanyag elő­állítására szolgáló eljárás, melynél a majd­nem értéktelen bőrhulladékok is értékesít­hetők. Az ezen eljárás szerint készült bőrpótló­anyag sokféle alakban ós különféle célra állítható elő, pl. használható gépszíjak elő­állítására, padlóburkolat gyanánt, tömítő ós hőszigetelő anyagként, stb. Az eljárásnak egy példaképem fogana­tosítási alakja a következő : 144 súlyrész finom porrá őrölt bőrhulla­dékot a következő anyagokkal keverünk: 64 súlyrész gumi, kaucsuk vagy más efféle 4 « petrolátum (vaselinszerű petro­leum-desztilláció termék) 2 « atmoid (diatomaföld) 12 « cinkoxyd 4 « nantusi (30 súlyrész kénpor és 70 súlyrész paraffinviasz és egy kevés méhviasz és faggyú ke­veréke) 4 « szurok 12 « kén vagy ólomoxyd 8 « vulkánin (kén és ólomgelét ke­veréke) 2 « sárga okker 32 « rostanyag 9 « antimonsulfid 2 « einóber. Ezek közül néhány kifejezés idegenszerű, azonban az angol gumitechnikusok általá­nosan használják. Cinóber helyett más szín elérésére bár­mely mág alkalmas festőanyag is vehető. A gumi a keverékben kötőszerűi szolgál, azonkívül a kész anyagnak rugalmasságot kölcsönöz. A petrolátum a keverék képlé­kenységéhez szükséges nedvességet adja. A cinkoxyd és a szurok keményítőszerül szolgál, a festanyagok a terméket színezik, míg a rostanyagok a terméknek szilárd­ságot kölcsönöznek. Az antimonsulfid a ter­méknek megrepedezés ellen nyújt szilárd­ságot. Az eljárás további menete a következő: A fönti keveréket, mely képlékeny álla­potban van, tetszőleges vastag lemezekké hengereljük. Ezen lemezekbe szilárdságuk növelésére hengerlés közben sodrony-, sod­ronyszövet- vagy rostanyagbetétet is he­lyezhetünk el. Ha jó hőszigetelő anyagot akarunk elő­állítani, akkor a fölaprózott bőrhulladékhoz asbestet vagy asbestnek és más rosz hő­vezető és nem égő anyagnak keverékét ad­juk, végül pedig a kész lemezt rosz hő­vezetőburkolattal látjuk el. Ha nem lemezeket, hanem más alakú

Next

/
Thumbnails
Contents