46166. lajstromszámú szabadalom • Eljárás selyemfibroin előállítására

Megjelent 1909. évi augusztus lió 19-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI !§« HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 46166. szám. XIV/a/i. OSZTÁLY. Eljárás selyemfibroin előállítására. BAUMANN KÁROLY RUDOLF KERESKEDŐ CAVIRATEBEN ÉS DIESSER GOTTFRIED VEGYÉSZ ZÜRICHBEN. A bejelentés napja 1908 márc'US hó 14-ike. Ismeretes, hogy selyem íibroin ellőálli­tására mechánikus vagy vegyi eszközöket használnak. Vegyi eszközök gyanánt sava­nyú vagy alkálikus természetű oldószerek sorozata ismeretes. E vegyszerek, ha nem is mindnyájan, de egy részük a fibroint többé vagy kevésbbé erősen hasítja úgy, hogy valószínűleg erre vezethető vissza az a körülmény, hogy ilyen fibroinoldatoknak műszaki alkalmazást célzó kísérletek nem adtak hasznavehető eredményeket. Alkal­mas oldószerek kutatása céljából végzett számos kísérleteink folyamán megfigyeltük, hogy a hangyasav, melyet eddigelé az ide­vágó irodalom nem említ oldószer gyanánt, már közönséges hőmérséklet mellett igen alkalmas a fibroin föloldására. Ez különösen arra a fibroinra vonatkozik, mely közvetlenül a selyemhernyónak a fib­roint tartalmazó mirigyeiből vétetik. A nyers­selyemből vett fibroin sokkal lasabban ol­dódik, a selyemfonal inkább megduzzad és csak a melegben oldódik gyorsan. Az említett mirigyeknek hangyasavban való oldásánál a sericin (a fibroint körül­vevő eny vszerű anyag) tömlő gyanánt vissza­marad. Ha a hangyasavoldatot elpárolog­tatjuk, akkor igen fényes, vékony hártyá­kat kapunk, melyek rugalmassága valami­vel kisebb azon nyersselyem fibronjának rugalmasságánál, melyet a legombolyításá­nál kapunk, mimellett a hártyák az utóbb említett módon előállított, selyem összes tu­lajdonságait mutatják. Hogy ugyanazon ru­galmasságot is elérjük, a hangyasav oldat­hoz e célra alkalmas anyagból, mint enyv­ből, vízhólyagból, keményítőt és tannint tartalmazó oldatokból, kaseinből, dextrinből, sellakból, glicerinből vagy hasonló anya­gokból igen kis mennyiséget adunk hozzá. A hangyasavnak a fibroint oldó képes­sége vékony bevonatoknak, lamelláknak, plasztikus tárgyaknak stb. fibroinból váló előállítására hasznosítható. Továbbá a hangyasav duzzasztóképessé­gének a fibrin részére való hasznosítás mel­let- selyemből és selyemhúlladékokból min­dennemű szigetelődarabok állíthatók elő szalagok, lemezek, rudak stb. alakjában azon célból, hogy a selyem szigetelő képes­sége kihasználtassék. Végül kész selyemszövetet hangyasav­val való kezelés által víz- és légmentessé tehetünk.

Next

/
Thumbnails
Contents