46161. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nehezen piszkolódó és könnyen mosható fehérnemű előállítására

Megjelent 1909. évi augusztus lió 19-én. MAGY. KIR. SZABADALMI JBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46161- szám. IV/h/i. OSZTÁLY­Eljárás nehezen piszkolódó és könnyen mosható fehérnemű előállítására. PASCHKE GYULA ÉPÍTÉSZ STEGLITZBEN ÉS STRAHL HEDWIG MAGÁNZÓ BERLINBEN. A bejelentés napja 1908 december hó 25-ike. Jelen találmány tárgya oly eljárás, mely­lyel lenvászonból, shirtingből vagy hasonló szövetekből készült fehérneműt oly módon j lehet kikészíteni, hogy ezek 1. nehezen piszkolódnak; 2. a piszok eltávolítása egyszerű módon, nedves ruhával való letörlés által lehetsé­ges; 3. hosszabb hordás után a ruha közönsé­gesen kimosható, miután újból kikészítte­tik. Ezen célból a mosott fehérnemű a mán­gorlás stb. után vízüvegoldattal vonatik be és megszáríttatik. Ha klórbáriumot is adunk hozzá, a fehérnemű még puhább lesz. A vízüvegoldattal kikészített fehérnemű­nek teljesen homályos fénye van és más jól mosott fehérneműtől alig különbözteti hető meg. Ily módon kikészített fehérneműek, pl. gallérok, kézelők stb. 3—5-ször oly soká hordhatók, mint a közönséges fehérnemű, mielőtt piszok rárakódása még egyáltalán észlelhető lenne. Nedves ruhával ez a pi-1 szok rögtön letörölhető. I Vízüveg helyett kazeinkence, vagy kazein­oldat is használható. Ha ily fehérnemű bizonyos idő múlva be­piszkolódik és a bevonó réteg megtámad­tatik, akkor ez, mint rendesen, forró víz­zel stb. kimosatik és újból kikészíttetik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás nehezen piszkolódó és könnyen mosható fehérnemű előállítására, azáltal jellemezve, hogy a kimosott fehérnemű mángorlás után vízüvegoldattal vonatik be és ezután megszáríttatik. 2. Az 1. alatt igényelt eljárás kivitele, az­által jellemezve, hogy a vízüveghez klór­báriumot adunk. 3. Az 1. alatt igényelt eljárás^ azáltal jel­lemezve, hogy vízüveg helyett kazein­kencét vagy kazeinoldatot használunk. Pa'úas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents