46149. lajstromszámú szabadalom • Szárítóberendezés tésztaneműek szárítására

Megjelent 1909. évi augusztus hó 19-éu. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 46149. szám. x/j. OSZTÁLY. Szárítóberendezés tésztaneműek szárítására GLARNER JEAN, GLARNER MARTIN ÉS GLARNER EDUÁRD MALOMTECHNIKUSOK GOSSAUBAN. A bejelentés napja 1908 december hó 15 ike. Jelen találmány tésztaneműek szárítására szolgáló, folytonosan áramló, kényszermoz­gásúlag vezetett levegővel működő szárító­berendezésre vonatkozik. A találmány tár­gyát az ismert berendezésekkel szemben az a körülmény tünteti ki, hogy egy szárító­kamra, melynek szárítótere a tésztaneműek tartóival úgy van fölszerelve, hogy e tar­tóknak a szárítóanyaggal való megtöltése után a szárító levegő számára a szárítandó anyag mindkét oldalán vezetőcsatornák kép­ződnek, szabályozható levegőkivezető és be­vezető csatornával áll kapcsolatban és a levegő bevezetési oldalon szabályozható hi­deg levegőbevezetéssel is bír úgy, hogy a szárítótéren átáramló meleg szárítólevegő­nek úgy mennyisége, mint (a hideg levegő­bevezetés mérvéhez képest) hőmérséke a szárítás fokozatosságának megfelelően sza­bályozható. A csatolt rajz 1. ábrája egy példaképem foganatosítási alakot négy szárítókamrával sematikusan tüntet föl; 2., 3. és 4. ábrák egymásra merőleges metszetekben a szárítókamrák egyikének belső szerkezetét mutatják, míg az 5. és 6. ábrák egy más belső berendezésű szárítókamrának metszetei. Az 1. ábrában látható szárítóberendezés nagy (2) szekrényalakú, később leírandó be­rendezésű szárítókamrából és a gőz- vagy vízfűtőtestekkel fölszerelt (3) légfűtőből áll, mely a (4) meleglevegő-veizetékek ré­vén közlekedik a (2) szárítókamrákkal, ahonnan a levegőt az (5) elvezetőcsatorná­kon keresztül a (7) mótor által hajtott (6) szellőző szívja ki. A levegőt a szellőző mű­ködése folytán a (3) fűtőberendezés előtt és a szellőző szívóoldala előtt uralkodó nyomások különbsége áramoltatj cl Bj SZcl­rítóberendezésen keresztül. A (4, 5) veze­tékekbe szükség esetén szabályzó szelep eket is szerelhetünk be. A szellőző hatásfoka, ill. forgási sebessége alkalmas módon, pl. a- rajzban föltüntetett beállítható szíjhaj­tás révén úgy szabályozható, hogy az (x) manométerállás állandó legyen. Amint ia 2—4. ábrákból kitűnik, mind­egyik szárítókamra az (a) válaszfal által két egymás mellett fekvő térre van osztva. Mindegyik (b) szárítótér egyrészt a levegő­fűtővel közlekedő (e) előtérrel kiapcsolt(c) bevezetőcsiatornába, másrészt pedig a szel­lőzővel közlekedő (f) előtérrel kapcsolt (d) elvezetőcsatornába nyílik. A két (c) és (d) csatorna a megfelelő előkamráktól a be­! állítható (g) szelepek segélyével többéi-

Next

/
Thumbnails
Contents