46094. lajstromszámú szabadalom • Papír szopókás szivarka a szopókába göngyölt költői tartalmú lapocskával

Megjelent 1909. évi augusztus lió 9-én. MAGY. ^^ KIR. SZABADALMI HIVATAL ZABADALMI LEÍRÁS 46094. szám. XIII/d. OSZTÁLY. Papirszopókás szivarka a szopókába göngyölt költői tartalmú lapocskával. BUCHOLTZ HUGÓ FÖLDBIRTOKOS HALENSEEBEN. A bejelentés napja 1908 december hó 31-ike. Jelen találmány tárgya szivarka, mely­nek szopókájába egy kívülről nem látható költői tartalmú papírlap van belegöngyölve, mely főleg társas összejöveteleknél kerül használatba, amikor is a szivarka elszívása és a szopóka szétbontása után a lapocska kezünkbe vehető. A lapocska tartalma ter­mészetesen nagyon változatos lehet, ami a társaság mulattatásához nagyban hozzá­járul. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy példaképem kiviteli alakja van föl­tüntetve, és pedig az 1. ábrán a kifejtett szopóka a lapocs­kával oldalról nézve, a 2. ábrán ugyanaz fölülnézetben. (a) a szopóka, mely, mint ismeretes, azon az oldalon, hol a begöngyölés kezdődik, ferdén van levágva, és erre van helyezve a (b) lapocska, mely vagy szabadon fek­szik a szopókán, vagy pedig arra rá van ragasztva. A (b) lapocska vékony papír­ból készül és vagy négyszögletes, vagy pe­dig a szopóka ferdeségének megfelelően, egyik oldalán szintén ferdén van levágva, i A szopóka összegöngyölésénél a lapocska a szopóka belsejébe kerül úgy, hogy a kész szivarkán kívülről nem látható és annak elszívásakor semmiféle hátrányos következ­ménye sincsen és a fejlődő nikotin tartalmú füst nem piszkítja be. A költői tartalmú fölirat külön lapocska helyett magára a szopóka belső fölületére lehet nyomtatva. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Papirszopókás szivarka, azáltal jelle­mezve, hogy az (a) szopókába egy (p) lapocska van elhelyezve, mely vagy sza­badon fekszik az előbbiben, vagy pedig ahhoz hozzá van ragasztva, a szopókár val együtt összegöngyölve, továbbá, hogy az egyes (b) lapocskák tartalma minden egyes szivarkára nézve másként van megválasztva. 2. Az 1. alatt igényelt papirszopókás szi­varka, azáltal jellemezve, hogy a költői tartalmú fölirat közvetlenül a szopóka előállítására szolgáló papirszárra van nyomtatva. (1 rajzlap melléklettel.' *ULM RÉSZVÉNY TÁR8A8ÁG NYOMDÁJA DUOAPESTS*

Next

/
Thumbnails
Contents