46063. lajstromszámú szabadalom • Karburátorelrendezés többhengerű robbanógépeknél

Megjelent 1SM19. évi augusztus hó 9-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jBj g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46063. szám. V/d/3. OSZTÁLY. Karburátor elrendezés többhengerű robbanó gépeknél. SOCIÉTÉ ANONYME DES AUTOMOBILES DELAUNAY-BELLEVILLE CÉG SAINT-DENISBEN. A bejelentés napja 1908 október hó 17-ike. Többhengerű robbanógépeknél, melyek­nek csak egyetlen karburatoruk van, a gáz beszívatásánál zavarok lépnek föl, ha két henger egyidejűleg végzi a fordulat egy bizonyos tört része alatt a gáz beszívatá­sát, amennyiben az egyik henger beszíva­tása a másik henger beszívatását zavarja azalatt, mialatt a két henger beszívatása egyidejűleg megy végbe, mi az egyik vagy másik, vagy mindkét henger teljesítményét csökkenti. Az egyik henger beszívatása egy löketre, tehát a tengely egy fél fordulatára terjed ki, a két henger tehát a két henger szívó­löketének kezdete, ill. vége között egy bi­zonyos szögre kiterjedő fordulat alatt mű­ködik egyidejűleg, mely fordulat 180°-nál kisebb. Találmányunk célja eme hátrány kikü­szöbölése, mit azáltal érünk el, hogy a motort két vagy több különálló karburátor­ral szereljük föl, melyek mindegyike külön vezetékrendszer segélyével bizonyos számú oly hengert táplál, amely hengereket akként választjuk meg, hogy egy rendszerhez tar­tozó két henger soha egyidejűleg ne szí­vasson be gázt, minek megfelelőén a két henger robbanási időszaka között a tengely legalább is 180°-os forgást végez. A csatolt rajz 1. és 2. ábrája a találmány szerint elren­dezett karburátort ábrázolja, négyütemű, hat függélyes hengerrel dolgozó gép ese­tére, a 2. ábra az 1. ábrához tartozó oldalné­zet, a 3. ábra egy más foganatosítási alak elöl­nézete. A gép forgattyúi egymással 120e -os szö­get képeznek. A hengerekről föltételezzük, hogy azok számozása a robbanások sor­rendjének felel meg (nem pedig a gépben elfoglalt helyzetüknek), ennek megfelelően jelzésük (1, 2, 3, 4, 5 és 6). Egyetlen karburátor esetében a (2) hen­ger robbanása az ezt megelőző (1) henger robbanásától 120° távolságban van, ennek megfelelően a beszívatás 60°-os forgás alatt egyidejűleg történik, egyrészt a (2 és 1), másrészt a (2 és 3) henger között, vagyis a (2) henger beszívatását a szomszédos hengerek az első és utolsó harmadában za­varja. Ugyanez áll a mótor többi henge­reiről is.

Next

/
Thumbnails
Contents