46051. lajstromszámú szabadalom • Készülék jeggyűrűk és egyéb gyűrűk öntésére

Megjelent 19U9. évj augusztus hó 9-ón MAGY. KIR SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46051. szám. vi/g. OSZTÁLY. Készülék jegygyűrűk és egyéb gyűrűk öntésére. POTZENHART JOHANN ARANYMŰVES RUHR/M ESSENBEN. >\ bejelentés napja 1908 december hó 28-ika. Jelen találmány tárgya készülék jegy­gyűrűk és egyéb gyűrűk öntésére. A készülék két öntvénylapból és állító csavarból áll, utóbbi tüskévé kiképezett ha­sítékkal ellátott cső fölvételére szolgál, mely cső az öntő fölületet képezi. A mellékelt rajz jelen találmány tárgyá­nak egy példaképeni kiviteli alakját tünteti föl és pedig az 1. ábra a jegygyűrűk öntésére való ké­szülék nézetben, részben metszve, a 2. ábra az 1. ábra függélyes metszete, a 3. ábra az 1. ábra vízszintes metszete, a 4. ábra két jegygyűrű öntésére való ké­szülék vízszintes metszete, az 5. ábra másalakú gyűrűk öntésére való készülék függélyes metszete, a 6. ábra az 5. ábra oldalnézete. A készülék lényegében két lapból áll (1, 2), melyek be- és kicsavarás által össze­illeszthetők. Az (1) lap sima furattal bír és a jegygyűrű alakjának megfelelő kieszter­gályozással van ellátva, a (2) lap az (5) állítócsavarral bír, mely az elülső részén szintén egy megfelelő kiesztergályozással van ellátva, azon célból, hogy ha a két lapot összeillesztjük, egy, a jegygyűrű alak­jának megfelelő homorulatot Kapjunk. A le­mezek mindegyike a (4) öntőtölcsér felével bír. A (6) kúpos cső a gyűrű magját képezi, | melyet a folyékony beöntött anyag körülfog j és a kivevésnél a lehűtött gyűrű könnyen lehúzható. A kúpos cső hasítékkal van el­látva azon célból, hogy a fokozatosan le­hűlő és összehúzódó gyűrű meg ne repedjen. A formában lévő levegő eltávozását a lapokban bereszelt, a közép felé csúcsban végződő nyílások segítik elő, miáltal hólya­gosodásnak elejét vesszük. Ha egyszerre két gyűrűt akarunk önteni, akkor a megfelelő kiesztergályozásokkal ellátott (8) lapot iktatjuk közbe és két ál­lítócsavart (2—5) alkalmazunk. Egyéb gyű­rűk öntésénél az állítócsavar helyett két oldalról a gyűrű alakjának megfelelően ki­képezett (9) csöveket toljuk be és a hasí­tékkal ellátott (6) kúpos csővel, mely a ha­síték következtében rugalmas, összetartjuk. A (9) öntőcsövek oldalt (10) ékkel bírnak, mely az öntőlapban alkalmazott vájatba bele­illik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Készülék jegygyűrűk és egyéb gyűrűk öntésére, azáltal jellemezve, hogy két egyenlően alakított átlyukasztott lap össze van tolva, melyek egyikében egyik végén a jegygyűrű alakjának megfele-

Next

/
Thumbnails
Contents