45962. lajstromszámú szabadalom • Levehető kerékabroncs

Megjelent 19Q9. évi julius hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45962. szám. xx/f. OSZTÁLY Levehető kerékabroncs. WEBB GEORGE GYÁROS MONMOUTHBAN. A bejelentés napja 1908 december hó 2-ika. A t alálmány tárgya levehető és a kerék tengelyére függélyes síkban részekre osz­tott kerékabroncs. A találmány célja az ilyen abroncsok gyártási költségeinek csökkentése és azok­nak oly kiképzése, hogy az abroncs és a keréktalp, illetve a talpon szilárdan ülő ko­szorú alkalmas munkadarabokból egyszerű módon legyen sajtolható, anélkül, hogy kü­lönösen ügyes munkát igényelne. Az 1. ábra a találmány szerinti abroncs keresztmetszete, a 2. ábra a koszorú egyrészét, mely hasí­té kkal van ellátva, távlati nézetben tünteti föl. Az abroncs két (2) és (3) gyűrűből áll. amelyek a kaucsukabroncs fölvétele eéljá­ból a horony mindkét oldalán oldalkarimá­kat alkotnak. A két gyűrű különböző módon van kiké­pezve, t. i. az oldalkarimák és a horony­fenék közötti szög különböző úgy, hogy az egyik oldalkarima magasabb mint a másik. A két rész oly módon van egymáshoz ké­pest elrendezve, hogy összeillesztés után a horony feneke a kerék tengelyéhez ferdén vagy kúposán fekszik. A keréktalp, illetve a keréktalpon szilárdan ülő (4) koszorú oly­képen van kiképezve, hogy a kúpos ho­ronyfenékhez hozzáilleszkedik és ha azt az (5) talprészen megerősítjük, az abroncs szá­mára kúpos felfekvési fölületet képez. A (4) koszorún a (6) karima van megerősítve, mely előnyösen a (4) koszorúval egy darab­ból állhat. A (4) koszorúban egymástól egyenlő távolságban (7) hasítékok vannak kiképezve, amelyek a (6) karimába is nyúl­nak és a (4) koszorú szélességét csak rész­ben foglalják el, amint az a 2. ábrából lát­ható. Ennek folytán a koszorú szélei simák és nincsenek megszakítva. A hasítékok a fatalp megfelelő (8) kivágásai fölött feksze­nek és a (9) nyúlványok fölvételére szol­gálnak, amelyek az abroncs belső oldalán vannak elrendezve és a (10, 11) rögzítő csavarok csavaranyái gyanánt szolgálnak. A (11) csavarok állandóan a kerékhez van­nak erősítve és pedig a (13) hasított lemez révén, amely a (11) csavar (14) állítógyűrűi közzé nyúlik. Az 1. ábrában pontozott vonalakkal meg­rajzolt ékalakű (12) betét, mely szövetből vagy másefféléből készül, a kúpos horony fenékre fektethető, oly célból, hogy a két abroncsrész közötti hézagot áthidalja és a kaucsukabroncs számára e keréktengellyel párhuzamos fölfekvési fölületet szolgáltasson.

Next

/
Thumbnails
Contents