45902. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cukortartalmú szilárd kávékivonat előállítására

Megjelent 1909. évi jxilius hó 24-én. " MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 45902. szám. 1 V/e OSZTÁLY­Eljárás cukortartalmú, szilárd kávékivonat előállítására. WILLAX-KÁVÉ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 december hó 15-ike. Különféle eljárások és szabadalmak isme­retesek, amelyek arra irányúinak, hogy al­kalmazásuk révén azonnali használatra kész, a kellő mennyiségű cukorral már előzetesen kevert, szilárd kávékivonat legyen előállít­ható, mely a frissen készült kávénak sem ízben, sem aromában se színben ne álljon mögötte, azonfölűl olcsó, könnyen raktároz­ható és nem romlékony gyári termék legyen. Noha ezen föladatoknak egyikét-másikat komplikált eljárásokkal és berendezésekkel részben meg is oldották, még mindig nem sikerült a gyakorlati igényeknek megfelelő terméket előállítani. A jelen találmány tárgyát tevő eljárás végre módot nyújt arra, hogy alkalmazásával olcsó áron könnyen raktározható, változás nélkül évekig eltartható szilárd kávékivonatot állítsunk elő, mely meleg tejbe, vagy meleg vízbe dobva, abban azonnal oldódik és külön cukor hozzáadása nélkül a frissen főzött kávéval színben, ízben s aromában teljesen egyenértékű italt szolgáltat. Az eljárás lényege a következőkben áll: Az egyenletesen pörkölt s érdes liszt­finomságra őrölt kávét zárt főzőkazánba adagoljuk, amelyben a lemért kávé súlyának megfelelő mennyiségű vizet már előzetesen forrásban tartunk. A főzőkazán gőzterében egy a vízszintes síkban elrendezett átlyuk­gatott rézlemezt helyezünk el, melyen kevés durván törött cukorport terítünk szét. A kávé beadagolása után a kazánt még néhány percig forrásban tartjuk, mi­közben a keletkező s a kazán fölső részébe törekvő kávégőzök a cukorral borított réz­lemez nyílásain áthaladva, a magukkal ragadott aromás anyagokat az elszórt cukor­nak adják át. Néhány percnyi forralás után a kazán hőmérsékét 60—70° C-ra csök­kentjük, miközben a gőzök a -rézlemezen, mint kondenzáló fölületen részben lecsapód­nak. A rézlemezen ily módon cukoroldat­áll elő, mely a lemez nyílásain lecsöpögvén az aromás anyagok jó részét lekötött" álla­potban tarrtalmazza. Ezután a kazán egész tartalmát zárt csővezetéken át ugyancsak zárt szűrősajtóba nyomjuk s a szűrősajtón keresztül hajtott folyadékot egy újabb zárt vezetéken ugyancsak zárt keverőtartányba szorítjuk. A már jelzett 60—70° foknyi hő­mérsékét ezen műveletek alatt állandóan (például kettősfalú gőzvezetékkel fűtve) fön­tartjuk. A zárt keverőtartányban lévő, folytonosan 60—70° hőmérséken tartott kávékivonathoz ezután kellőleg előkészített pótkávé-, például Frank-kávé kivonatot adagolunk. A Frank-

Next

/
Thumbnails
Contents