45849. lajstromszámú szabadalom • Ellenállás elektromos fűtő- és főzőkészülékekhez és egyéb célokra

Megjelent 1909. évi ,julius lió 19-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI Kmf HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45849. szám. vil/i. OSZTÁLY. Ellenállás elektromos fűtő- és főzőkészülékekhez és egyéb célokra. CHEMISCH-ELEKTRISCHE FABRIK PROMETHEUS G. M. B. H. CÉG M/M FRANKFURT/" BOCKENHEIMBEN. A bejelentés napja 1908 julius hó 31-ike. A találmány tárgya ellenállás elektromos . fűtő- és főzőkészülékekhez és egyéb célokra j és különösen olyan ellenállásokra vonatkozik, amelyek ezidőszerint a Prometheus-rendszer szerint állíttatnak elő. A Prometheus-ellen­állások tudvalevően vékony nemes fémből való csíkok, melyeket szigetelő alapra fes­tenek és azután kiégetnek. Szigetelő alap gyanánt újabban leginkább csillámot hasz- ' nálnak. Ezeket az ellenállásokat azután még ! védőcsillámmal látják el és a bádogba fán- | colják úgy, hogy a nemes fémből való csík mechanikailag meg nem sérülhet. Például kétféle ellenállást szoktak használni és pedig először olyanokat, melyek a hőt szabadon kisugározzák, pl. kályháknál és másodszor olyanokat, melyek jó meleg­fölvevő alapra vannak sajtolva. Az előbbiek négyzetcentiméterenként kb. 1-5-20 Watt-tal terhelhetők, míg az utóbbiaknál négyzet­certi méterenként 12 Watt-ig menő terhelés engedhető meg, föltéve, hogy mindig gondos­kodunk arról, hogy kellő mennyiségű meleg vezettessék el. Az ellenállásokat nyomó­lemezekkel és csavarokkal szorítják a meleg­fölvevő alapokhoz. A nyomólemezek és az elem közé még azbesztréteget fektetnek, bogy a meleg ne vezettessék át oly erősen a nyomólemezekre és hogy a nyomás az alapon egyenletesen eloszoljék. Ezen elemek megterhelhetősége függ még azon test állapotától is, mely a meleget fölveszi. Ha ez a fölület gyalúlt és egészen egyenesre van kiigazítva, nemkülönben a nyomólemez is, melyet lehetőleg sok csa­varral kell az alaphoz szorítani, úgy a megterhelhetőség igen nagy, mindenesetre kétszer akkora, mint más lemezeknél, melyek nincsenek gyalúlva, öntvényből készültek és nincsenek megmunkálva. Csavarok helyett a nyomást úgy is hozzák létre, hogy az elemet első sorban szintén azbeszt közbe­fektetése és nyomólemez segítségével erősen a melegleadó testhez szorítják és azután a nyomólemezt a melegadó testhez forrasztják. Ez az eljárás ott talál alkalmazást, hol főzőedényekről van szó, minthogy itt a melegfölvevő test hőmérséklete nem olyan magas, hogy a nyomólemez ismét leolvad­hatna. Hátrányosnak mutatkozik már most az ügynevezett nyílt, vagyis a meleget szabadon kisugárzó elemeknél kályhák számára az a körülmény, hogy csekély megterhelhetőségük folytán egy bizonyos teljesítményre sok elemet kell használni, minek következtében

Next

/
Thumbnails
Contents