45848. lajstromszámú szabadalom • Berendezés amorphszénnek szénhidrogén szétbontása által való előállítására

Megjelent 1909. évi ,julius lió 19-én. MAGY. KIR. SZABADALMI lgE| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45848. szám. VII/i. OSZTÁLY­Berendezés amorph-szénnek szénhydrogén szétbontása által való előállítására. MACHTOLFJOSEF MŰVEZETŐ BÖBLINGENBEN. A bejelentés napja 1908 julius hé 24-ike. A jelen találmány tárgya egy berendezés, mely amorphszénnek oly módon való elő­állítására szolgál, hogy szénhydrogénnek elektromos szikra behatása alatt szénre és hydrogénre bontatnak szét. A találmánybeli berendezésnél több magábanvéve ismert szét­bontó készüléket kapcsolunk egymás mellé, mimellett azonban csak az első készüléket látjuk el a teljes szétválasztó berendezéssel, míg a többi készülékeket egymás között egyszerű vezető csövek állal kötjük ös>ze. Két-két készülék között a vezető-csövekbe különleges szerkezetű visszacsapó szelepeket iktathatunk be. A szétválasztó készülékek­nek egymásután való kapcsolása által azt az előnyt érjük el, hogy az első szétválasztó készülékben a robbanás által előidézett nyomás a többi készülékekbe is tovaterjed, és az ezekben tartalmazott, az eredeti nyomás alatt szét nem választható szén­hydrogént a szétválasztáshoz szükséges nyomásra hozza, mimellett egyidejűleg a robbanás által az egyes készülékekben elő­álló láng mint szúróláng csap át az egyik készülékből a másikba és azáltal ott a gyújtást idézi elő. A berendezésnek a leírt módon való ki­képzése által a különben minden egyes készülék számára szükséges akkumulátorok fölöslegesekké válnak. A találmánybeli berendezés a mellékelt rajzon föltünretve. Az első (a) szétválasztó-készüléket a teljes szétválasztó-berendezéssel látjuk el, különö­sen a (b) gyújtófejjel, míg a többi (c) készülékeknél ily gyújtófejet nem rendezünk el. Ezeket csak a szénhydrogén bevezetésére szolgáló (d) vezetékekkel és a szénnek és a hydrogénnek elvezetésére szolgáló veze­tékekkel szereljük föl. Továbbá az egyes (c) készülékeket egymás között (e) vezetékek útján kötjük össze, mimellett minden egyes (e) vezetékbe célszerűen még egy külön­leges szerkezetű (f) visszacsapó-szelepet iktatunk. A berendezésnél az egyes szétvá­lasztó készülékek tetszőleges szénhydrogénel lehetnek megtöltve, mely a készülék­ben uralkodó nyomás mellett könnyebben szétválasztható gázoknak hozzáadása nélkül nem választható szét. A szükséges nyomás az egyes készülékekben azonban előáll amint az első (a) készülékben tartalmazott szénhydrogén vagy keverék a (b) gyújtófej segélyével szétválasztatik, mert ekkor az első készülékben a robbanás által előállott nyomás az (e) vezetéken keresztül a má-

Next

/
Thumbnails
Contents