45803. lajstromszámú szabadalom • Fűtőanyag

Megjelent 1909. évi julius hó 19-én. MAGY SZABADALMI KIH. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 45803. szám. ll/a. OSZTÁLY. Fűtőanyag. HAENDEL HENRYK GYÁRTULAJDONOS ÉS HAENDEL KÁRÓL KERESKEDŐ, MINDKETTEN LEMBERGBEN. A bejelentés napja 1908 november hó 25-ike. A jelen találmány tárgya bármely tüze­lésben alkalmazható fűtőanyag, mely egy­szerű és olcsó módon, elegendő szilárd alak­ban nyersolajból van előállítva és intenzív meleget képes kifejteni. Hogy a nyersolajat az említett célra al­kalmazhassuk, benzin tartalmától meg kell fosztanunk és fürészporral jól összekever­nünk. Ezen keverék azonban nem szilárd, alakítható tömeg, miért is annyi olvasztott állapotban lévő földviaszt keverünk hozzá, hogy a megdermedő földviasz a tömegnek a kivánt szilárdságot adja. Az említett mó­don előállított tömegből azután formadarar bokát alakítunk, melyek célszerűen papírba göngyölítve kerülnek forgalomba. A fűtőanyag tehát benzinjétől megfosz­tott kőolajból, fürészporból és földviaszból áll, mely anyagoknak a következő keverési aránya bizonyult célszerűnek: 200 súlyrész benzinmentes nyersolaj, 100 súlyrész fafü­részpor és 6 súlyrész földviasz. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Fűtőanyag, jellemezve azáltal, hogy az benzinjétől megfosztott nyersolajból, far fürészporból és földviasz keverékéből áll, mely anyagok közül az utóbbit ol­vasztott állapotban adagoljuk a tömegé­hez és azzal jól összekeverjük. 2. Az 1. alatti igényben védett fűtőanyag­nak egy foganatosítési alakja, jelle­mezve azáltal, hogy a keverék 200 s. r. benzinjétől^megfosztott nyersolajból, 100 súlyrész fafürészporból és 6 súlyrész földviaszból áll. Pallas részvénytársasá nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents