45769. lajstromszámú szabadalom • Lábtörlő

Megjelent 1909. évi julius hó 12-én. MAGY. HÜ* KIR. SZABADALMI jglljj HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45769. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Lábtörlő. LANDGESELL FRANZ GYÁRIGAZGATÓ WSETINBEN. A bejelentés napja 1908 november hó 11-ike. A találmánybeli lábtörlő jellemzője az, hogy élükre állított négyszög-keresztmet­szetű lécekből áll, melyeket a harántcsap­szögek egyesítenek, és melyek a csapszö­gekre fölhúzott betétgyűrűk által tartatnak meg az egymástól való kellő távolságban. Az új lábtörlő a mellékelt rajz 1—3. ábráin fölülnézetben, ill. hossz- és kereszt­irányú oldalnézetben van föltüntetve. Amint a rajzból látható, a találmánybeli lábtörlő egymással párhuzamos, élükre állí­tott négy szögkeresztmetszetű (a) lécekből áll, amelyeket egymástól egyenlő távolság­ban elrendezett (c) csapszögek foglalnak össze. E csapszögek a léceken fél kereszt­metszeti magasságban hatolnak keresztül, az (a) léceknek egymástól való távolságát pedig a (c) csapszögekre fölhúzott (b) betét­gyűrűk köbbeiktatása által határoljuk, ame­lyek az (a) lécek homlokfölületeihez való szoros csatlakozásuk következtében a ned­vességnek a (c) csapszögekhez való jutását meggátolják. A négy szögkeresztmetszetű léceknek élükre való állítása következtében, valamint a keresztmetszeti középmagasságban való egyesítésük folytán a lábtörlő a kopás­okozta magasságcsökkenés esetén is telje­sen használható marad, minthogy az egyes lécek közei mindig ugyanazok maradnak és a fölső derékszögű élek el nem tompul­nak. A lábtörlőnek további előnye az, hogy kétoldalt használható. SZABADALMI IGÉNY. Lábtörlő azáltal jellemezve, hogy élükre állított négyszögmetszetű lécekből áll, amelyek több, a léceken fél keresztmet­szeti magasságban áthatoló harántcsap­szögek által vannak összefoglalva és a csapszögekre fölhúzott gyűrűk által egy­mástól kellő távolságban tartva. (1 rajzlap melléklettel.) • frLUt kfiSZVÉNY ' Ana A8ÁC NYOMDÁJA

Next

/
Thumbnails
Contents