45768. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a rozsdásodást gátló bevonatok előállítására vas- és acélárúkon

Megjelent 1909. évi julius hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 45768. s^ám. XVl/c. OSZTÁLY. Eljárás a rozsdásodást gátló bevonatok eló'állítására vas- és acélárúkon. LANGBEIN-PFANHAUSER WERKE G. M. B. H. CÉG LEIPZ1G­SELLERHAUSENBEN. A bejelentés napja 1908 november hó 10-ike. Valamely cinkbevonatnak a rozsdásodást gátló hatása ismeretes. Es így ismeretes az is, hogy vasat vagy acélt akként véd­hetünk oxydálódás ellen, hogy azt vagy közönséges úton megolvadt ólomba való bemártás által, vagy elektrolytos úton ólom­mal vonjuk be. Ismeretes továbbá az is, hogy a cinkezett árút a rozsdásodást gátló hatás fokozása céljából még nikkelezzük is, mint ezt Langbein 1906-ban megjelent «Handbuch der elektrolytischen Metall­niederschláge» című munkájának 234. és 235. oldalán, vagy az 1895. évi 220. sz. angol szabadalom ismerteti, mely utóbbi cink helyett ón- vagy cink- és ónötvözetek alkalmazását ajánlja. A rézzel és ezután cinkkel való bevonást az 1838. évi 7742. sz. angol szabadalom, az utólagos nikkele­zést pedig Langbein ajánlja hivatkozott munkájának idézett helyén mint kiváló védő­bevonatot a rozsdásodás ellen. Úgy tapasz­taltuk, hogy a vas- és acéltárgyak rozsdá­sodását igen megbízhatóan lehet meggá­tolni, ha ezeket először ólommal vonjuk be, azután pedig elektrolitos úton cinkezzük, miközben gondoskodunk arról, hogy a két lecsapódott fém lehetőleg ötvözetet alkos­son, minő két elektrolytos úton lecsapott réteg érintkezési fölületén tudvalevőleg ke­letkezni szokott. Ennek a kombinált eljárás­nak az az előnye, hogy nehezen föloldható ólomötvözet keletkezik, melynek potentiálja cinktartalma miatt a cinkével egyezik meg és így ép oly védőhatást biztosít a rozsdá­sodás ellen, mint a cinkréteg. A lecsapott cinknek nem ötvöződött része a cink ismert védőhatását gyakorolja. A cink lecsapásánál egyelőre csakis a két csapadékréteg az érintkezési fölületében keletkező ötvözet az egész ólomrétegre kiterjeszthető, ha az ólommal bevont és utólag cinkezett tárgyat az ötvözet képződésére alkalmas hőmérsék­letre felhevítjük. Ily esetben a cinkbevonat jóval vékonyabb lehet, mint egyébként, anélkül, hogy ezzel a rozsdásodást gátló hatás csökkennék. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás a rozsdásodást gátló bevonatok elő­állítására vas- és acéltárgyakon, azáltal jellemezve, hogy ezeket a tárgyakat mielőtt elektrolytos úton cinkeznők, ólommal vonjuk be. V*I_LAB R£SZVéN< TÁRSASA-". NvcwvrOAJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents