45756. lajstromszámú szabadalom • Eljárás jobb minőségű késeknek, különösen asztali és fölszelő késeknek előállítására

Megjelent 1909. évi jiilius hó l M-én. MAGY. KIR. SZABADALMI |Bb HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45756. szára. XVI/a. OSZTÁLY. Eljárás jobb minőségű késeknek, különösen asztali és fölszelő késeknek előállítására. BACH INGVALD AASMUND TÜZÉRKAPITÁNY DRONTHEIMBEN. A bejelentés napja 1908 október hó 22-ike Az asztali kések csoportjába sorozható kések a nyéltől eltekintve) három részből: a pengéből, a vállból és a szárból állanak. Ily kések úgy az előállítás módja mint külső megjelenésük tekintetében két főcso- \ portba osztályozhatók: 1. «Laza» vállal biró vagyis olcsóbb minőségű késekre (konyhakések stb.) 2. «Merev» vállal biró vagyis jobbminő­ségű, úgynevezett «balancekések»-re. Az első osztályba tartozó, tehát olcsóbb minőségű késeknél a pengét s a szárt rend­szerint egy darabban, acéllemezből- vagy szalagból vágják ki, amikor is a vállat egészen más anyagból állítják elő és utó­lagosan alkalmas módon erősítik föl a pen­gére. A váll egy vagy több darabból áll, melyek a pengének egy-egy oldalán szöge­csek segélyével vannak fölerősítve. Ha a váll egy darabban készül, akkor az a szár fölvétele céljából egy axiális furattal, mellső részén pedig, a pengének hátsó része szá­mára egy horonnyal van ellátva; ebben az esetben a vállat szögecselés, a szárra való fölékelés, a pengére való rásajtolás vagy a két utóbbi eljárás együttes alkalmazása útján erősítik föl. Hogy a kötés még biztosabb legyen, némely esetben forrasztó szert is használnak. Ezen kések egyes részei min­denkor aránylag könnyen, gyorsan gyakran egészen önműködően — állíthatók elő, ami olcsóságukat indokolja. Már most gyakran arra törekednek, hogy az ekként előállított I késeknek a merev vállal biró késekhez le­hetőleg hasonló külsőt adjanak; az ekként előállított kések azonban a merev válluak­tól eddigelé mindig eltértek abban, hogy azoknál a penge és a váll között minden­kor kimutatható hézag marad fönn, ha még oly pontosan eszközölték is a sajtolást vagy a forrasztást. A második osztályba tartozó vagyis a «merev» vállal biró vagy balancekéseket az jellemzi, hogy a váll a pengével egységes,, hézagnélküli egészet képez. A pengének a vállba való átmenete rendszerint nem ve­hető észre, amennyiben az a penge hátsó részének fokozatos duzzadásaként mutat­kozik. Ezt az eddigi késgyártásnál rendsze­rint azáltal érik el, hogy a pengét egyetlen, a váll legnagyobb vastagságával azonos vastagságú darabban kovácsolják (kalapá­csolják, hengerlik vagy sajtolják). A szárt vagy ugyanazon munkadarabból kovácsol­ják ki vagy a vállnak egy furatába erősítik: vagy más nehézkes módon erősítik föl. Ezen késeknél a pengének és a vállnak köszörülését darabszámra kell eszközölni •

Next

/
Thumbnails
Contents