45722. lajstromszámú szabadalom • Begöngyölítés hydrotherapeutikai célokra

Megjelent 19<)9. évi julius hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 45722. szám. VI l e OSZTÁLY. Begöngyölés hydrotherapeutikai célokra. PIEBI PECEI MARCHESA BALLATI NERLI MÁRIA GRÓFNŐ FIRENZEBEN. * A bejelentés napja 1908 augusztus hó 21-ike. A jelen találmány tárgya begöngyölés hydrotherapeutikai célokra, melynek egyes részei több, egymás fölött elrendezett, a burkolandó testrészekhez szabott, külön­böző szövetrétegből állanak, melyek egy­mással elmozdíthatatlanul vannak összer kötve és melyek övek, szalagok vagy har sonló elemek segélyével agyógyítandó test­részen rögzíthetők. Ekként a begöngyölés­nek tökéletesen feszes megfekvését érjük el és az egyes rétiegek eltolódását meg­akadályozzuk. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van szemlél­tetve. A begöngyölésnek a különböző testré­szekhez szabott részei a mellrésznél íöl­tüntetett módon három rétegből, és pedig a nedvességet fölszívó (1) rétegből, a víz­áthatlan (2) rétegből és az utóbbit borító (3) rétegből állanak. A (2) réteg esetleg elhagyható. Az egyes rétegeket pontosan a burko­landó testrésznek megfelelőien szabjuk ki és a rétegeket szalagok, gombok vagy hasonló eleinek segélyével kötjük egymás­hoz, miáltal a (rétegeknek kölcsönös eltoló­dása teljesen meggátoltatik. A begöngyö­lést a gyógyítandó testrészen övek, szala­gok vagy hasonló elemek segélyével rögzít­hetjük, melyek a külső rétegen elrendezett (5) füleken vannak átvezetve. Az öveknek szabad végeit: egymással összekötözzük, vagy más módon, pl. a (6) csatok vagy har sonló elemek segélyével kötjük egymásr hoz. A leírt berendezés folytán a begöngyölés szorosabbá vagy bővebbé tehető és a gyó­gyítandó testrészen elmozdíthatatlanul rög­zíthető. Hogy a gyógyítandó testrészt a levegő ne érje, a begöngyölésraek |ölső és alsó végén a füleken átvezetett (7) öveket ren­dezzük el. A test részleges betegsége esetén a be­göngyölésnek megfelelő részeit egymaguk­ban is használhatjuk. SZABADALMI IGÉNY. Begöngyölés hydíotberapeutikai célokra, jel­lemezve több, egymás fölött elrende­zett, a burkolandó testrészhez szabott és egymáshoz kötött különböző szövet­réteg által, melyek füleken átvezetett szalagok vagy hasonló elemek segélyé­vel a burkolandó testrészeken rögzít­hetők. il rajzlap melléklettel.) •IUU RÉSZVÉNY '4HSASAT ..fŰHWWU* 'L-WE8TEM

Next

/
Thumbnails
Contents