45664. lajstromszámú szabadalom • Megerősítés női kalapok számára

Megjelent 15M)9. évi junius lió 30-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45664. szám I/C. OSZTÁLY. Megerősítés női kalapok számára. MOBRIS JACOB GYÁROS SYDNEY/M MOORE-PARKBAN ÉS MARKS SOLOMON ADOLPHUS BRISBANE ÜGYNÖK SYDNEY/M POTTS-POINTBAN. A bejelentés napja 1908 szeptember hó 29-ike. Jelen találmány tárgya oly szerkezet, melynek segélyével női kalapokat könnyen és biztosan lehet a fejen, illetőleg a hajban megerősíteni. A csatolt rajz 1. ábráján a pontozott vonalakkal jelzett kalapba szerelt készülék távlatilag, nyitott helyzetben, fölerősítésre készen van föltün­tetve, míg a 2. ábra a kalapot a készülékkel oldal­nézetben zárt, vagyis fölerősített helyzetben ábrázolja. 3. ábra a találmány egy másik foganato­sítási alakját mutatja, a é. (12) ábrák pedig egyes részleteket ismertetnek. A készülék lényegileg két, tetszés sze­rinti alkalmas anyagú és alakú (a) fésűből áll, melyek mindegyike egy rugalmas kap­csolórész [pl. (b) spirálrúgó vagy gumi­szalag] segélyével egy keskeny (d) acél­szalag közepére alkalmazott (c) szemre van erősítve. A (d) szalag más anyagból is készülhet, célszerű azonban oly anyagot választani, mely lehetővé teszi a szalagnak a kalapfej alakjának megfelelő görbítését. A fésűk hátaira a fésűk síkjában s a fésű­hátra merőlegesen két-két párhuzamos (e) pálca vau erősítve, melyek a (d) acélszalag szembenfekvő (f) lyukain s a kalapon keresztülnyúlnak s külső végükön párosával egy sima vagy díszes (g) gombbal vagy hasonlóval vannak egyesítve. A gombok fölerősítési módja tetszés szerinti lehet (5., 8., 9. és 10. ábrák). A párhuzamos (e) pálca­párok az (a) fésűket vízszintes helyzetben tartják s elfordulásukat meggátolják. A (d) acélszalag két végén alkalmazott (h) lyukak a szalagnak a kalap széléhez való felvarrá­sára szolgálnak. A szalag két vége csipké­zett vagy (i) fogazott lehet úgy, hogy a kifelé görbített fogazat a szalag megerősí­tését megkönnyíti. Az acélszalag főleg arra szolgál, hogy a rugók által kifejtett nyo­mást fölvegye s a kalapot eltorzulástól óvja. Az (e) pálcákat az (a) fésűkre pld. oly módon lehet fölerősíteni, hogy a pálcák végeit a fésűk megfelelő furatain keresztül­dugva visszahajlítjuk (1. és 2. ábra). A 3. ábrában föltüntetett foganatosítási alaknál a (d) keret elmarad s a rugókat hordó (c) szem közvetlen a kalapfej tetejére van erősítve. A fésűk ezen esetben az is-

Next

/
Thumbnails
Contents