45624. lajstromszámú szabadalom • Szelepvezérmű égési mótorok számára

Megjelent 1909. évi juiiius hó 35-én. MAGY. SZABADALiMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45624. szám. V/e/2. OSZTÁ LY. Szelepvezérmű égési motorok számára BARTH SIEGFRIED MAGÁNMÉRNÖK DÜSSELDORF­OBERCASSELBEN. A bejelentés napja 1908 augusztus hó 18-ika. Jelen találmány tárgya égési és robbanó­motoroknál használt szelepek átkormányzá­sára szolgáló berendezés, melynél a vezér­műre ható elem (süveg, bütyök) közvetle­nül a szelep fölső részén van alkalmazva. Mellékelt rajz 1. ábrája ezen berendezés egy kiviteli alakjának függélyes metszete és 2. ábráján homloknézete van föltüntetve. Szerkezete a következő: Az (a) szelepfölsőrészen a megfelelő alakú ütközőfölülettel ellátott (b) süveg vagy bütyök van alkalmazva, mely az (a) rész­szel egy darabban készülhet vagy vele ki­cserélhetően van összekötve. A (b) bütyökre a (d) hajtórúddal csuklósan összekötött (c) emeltyű gyakorol hatást, mely a súrlódás csökkentése céljából (e) görgőkkel van el­látva. A (c) emeltyű az (f) csap körül forgatható és kilengése alkalmával a (b) bütyköt a szeleppel együtt függélyes irány­ban mozgatja. A szelepfölsőréisz (g) hasítékán a (d) hajtórúd van átvezetve. Ezen vezérmű lény eges előny e az, hogy a szeleprugókra ható tömegerők lényegesen csökkentetnek, ami különösen nagy fordu­latszámok esetén előnyös. Egy további előny az, hogy a hajtórúdnak a szelepfölső­részen való átvezetése folytán a szerkezet kis térre szorítható, ami például hajógé­peknél nagy előny. A szerkezet úgy is elrendezhető, hogy a (b) bütyök vagy efféle a (c) emeltyűn és a görgő vagy egy, azt pótló fölület a sze­lepfölsőrészen legyen. Ha a szelepfölsőrész sík támfölületű, akkor a szelep beállítása a (c) emeltyűnek (f)-nél való excentrikus ágyazása révén is eszközölhető, mikor is bütyökre szükség nincs és a szabad emeltyűvégre csak a súrlódás csökkentése céljából teszünk gör­gőt. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Szelepvezérmű égési motorok számára, azáltal jellemezve, hogy a szelep moz­gása a hajtórúddal csuklósan összekö­tött, forgathatóan ágyazott (c) görgős emeltyű segélyével eszközöltetik egy bü­työkszerű elem révén, mely a szelep­fölsŐrésszel vagy a szabad emeltyűvég­gel van összekötve, vagy pedig ezektől függetlenül lehet elrendezve. 2. Az 1. igénypontban védett szelepve­zérmű kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a bütyökszerűen ható elemet a

Next

/
Thumbnails
Contents