45555. lajstromszámú szabadalom • Olló kertészeti és szőlészeti célokra

Megjelent 1909. évi junius iió 24-éu. MAGY. ^^ KIR. SZABADALMI vB? HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45555. szám. XVI/a. OSZTÁLY. Olló kertészeti és szőlészeti célokra. KLEIN SÁMUEL GAZDATISZT ÉS GULYÁS JÁNOS GÉPÉSZ PUSZTA-KÓCSON. A bejelentés napja 1908 október hó 24-ike Jelen találmány tárgya kertészeti ésszől­lészeti célokra szolgáló olló, melynek célja az eddig használatban lévő ilyen célokra szolgáló ©fiók hátrányait kiküszöbölni. Az eddig használt ollók nagy hátránya, hogy hosszabb használat után a súrlódás és igénybevétel következtében a pengék de­formálódnak, eltávolodnak egymástól és a levágandó gjalyak az élek közé csúsznak és csak többszöri kísérletezés útján sikerül azokat lenyírni, de így is, miután az élek a metszési síkból kimozdultak, zúzódott, sé­rült nyírási fölületefeet nyerünk, míg jelen találmány tárgyát képező olló használatáé­val, melynél a lenyirandó galy vagy szöllő­vessző a két metsző élre fölf ekszik és mi­velhogy a metszőpengje a metszési síktól el nem térhet, tökéletes nyírási fölületet nyerünk. A mellékelt rajz jelen találmány tárgyán nak egy kiviteli alakját ábrázolja. Az 1. ábra az olló egy éllel bíró szárát elölnézetben, a 2. ábra az ollót oldalnézetben, a 3. ábra az olló két éllel biró szárát szin­tén elölnézetben tünteti föl. Az (a) szárnak fölső része (b) pengévé | van kiképezve, amely a fölső végén a két ' párhuzamos (d) pengével kiképezett (c) szár pengéi közé hatol. A levágandó galy a (d) élekre fölfekszik s miután a két él elegendő közel van egy­mjáshoz, elhajlás vagy ítörés nem jöhet létre és tiszta nyírási fölületet nyerünk. A két (a, c) szár az (e) csap körül forog. Az (f) rúgó a pengéknek vágás után egymás­tól való eltávolítására szolgál. A (g) ütközőszög az élek egymásba har tolását akadályozza meg. Az (a) szár alsó Végén (h) szem van ki­képezve, melyben a (j) horog van alkal­mazva azon célból, hogy a (c) szárra azt rátolva használaton' kívül az ollót össze­tartsa. SZABADALMI IGÉNY. Kerti íés szőllészeti célokra szolgáló ollió, azáltal jellemezve, hogy az egyik ágá­nak fölső része két pengévé van kiké­pezve, melyek közé a metsző penge be­hatol azon célból, hogy a metszési síkot hosszabb használat után is megtartsuk és a penge elferdülését és a metszési fölület zúzódását vastagabb tárgyak nyí­rásánál elkerüljük. (1 rajzlap melléklettel.) PAUM NYOMOAM TAÍWA8Á0 RÉ6ZV&IV MBMN*

Next

/
Thumbnails
Contents