45532. lajstromszámú szabadalom • Berendezés előnyújtott csészéknek palackkupakok készítésére szolgáló gépek benyújtó orsóira való fölhúzására

Megjelent 19Q9. évi jnnius hó 31-én. MAGY. K1R. MslH SZABADALMI wSBBl HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45532. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Berendezés előnyujtott csészéknek palackkupakok készítésére szolgáló gépek nyujtóorsóira való fölhúzására. RADLER JÓZSEF GÉPGYÁROS KOMOTAUBAN. A bejelentés napja 1908 augusztus hó 10-ike. Találmányom palackkupakok készítésére szolgáló oly kombinált gépekre vonatkozik, melyek ismert módon előnyújtópadból és j nyújtómechanizmusból vannak összeállítva | és tárgya egy berendezés az előnyujtott csészének a nyújtómechanizmus nyújtóorsó­jára való fölhúzására. Az ilynemű ismert berendezésektől eltérően a találmány tár­gyát képező berendezésnél a csésze fölhú­zása a nyújtóorsóra sűrített levegő haszná­latával történik. A berendezés általában olyan, hogy az előnyújtópadból hihulló, palackkupakká ki­nyújtandó csésze a nyújtóorsó előtt álló átfordítható fölfogó fúvószájba esik, mely­ből a csészét sűrített levegő árama szorítja a nyújtóorsón rúgónyomás alatt álló nyújtó­hüvely végére. A csatolt rajzon evvel az újítással fölsze­relt gép egy foganatosítási alakja látható, nevezetesen az 1. ábra a gép oldalnézete, melyen a nyújtópad részben metszetben van ábrázolva (a sajtolósablon a 3. ábra y—y vonala sze­rint vett metszetben), a 2. ábra fölülnézete (a sajtolósablon ábrá­zolása nélkül), a 3. ábra a sajtolósablon elölnézete, a 4. ábra metszete a 3. ábra x—x vonala szerint, az | 5. ábra a fölfogó fúvószáj beállítására I szolgáló berendezés oldalnézete, a 6. ábra az 5. ábrához tartozó fölülnézet a nyújtóorsószék elhagyása mellett, a 7. ábra oldalnézet és a 8., 9., 10. ábra részlet, melyre a leírás folyamán fogunk hivatkozni. A 10., 11. és 12. ábra a gép oly foga­natosítási alakjának oldal-, elől- és fölül­nézete, melynél egy előn^újtópad két nyújtó­orsóberendezést táplál. Az előnyújtópad berendezése lényegében véve ismeretes és ezért itt csupán az össze­függés föltüntetése kedvéért ismertetjük a megrajzolt foganatosítási alakot. Az (1) keretbe egy (2) forgattyútengely van ágyazva, melyet valamely hajtómű indít forgásnak. A (2) forgattyútengelyen két (3) excenter és egy (4) hajtórúd van szerelve, ezek közül a (3) excenterek forgá­suknál az (1) keret (5) vezetékében eltol­ható (6) kivágót, a (4) hajtórúd pedig a (7) előnyújtó dugattyút mozgatja. A nyújtópad sajtolósablonja az (1) keretbe befogott (8) korongból!áll, melynek homlok­fölületén a (9) sajtolólemez van a (10) csa-

Next

/
Thumbnails
Contents