45529. lajstromszámú szabadalom • Merevítés gallérok, kézelők, fűzők és más effélék számára

Megjelent 1909. évi juriius hó 21-én. .MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45529. szám, f/e. OSZTÁLY. Merevítés gallérok, kézelők, fűzők és más effélék számára. KOPRIVEC IVÁN MÉRNÖK WIENBEN. A bejelentés napja 1908 október hó 14-ike. A jelen találmány tárgya gallérok-, kézelők-, fűzők,- íés más effélékhez való merevítés, mely ja csatolt rajzon három példaképeni kiviteli alakban van föltün­tetve. A találmánybeli merevítés tetszőlegesen körülfont vagy csupasz drótból állítjuk elő, még pedig az 1. ábrán föltüntetett kiviteli alak szerint olykép, hogy a drótból egy (D) szemet ké­pezünk ki, melyből a drótot (F) hullámos zeg-zugvonalakban vezetjük tovább egy újabb (D) szemig, ahonnan a drót az (E) egyenesben folytatódik. A 2. ábrán föltüntetett kiviteli alak sze^ rint a merevítés az (A) szemből, a szem folytatását képező (B) egyenesből és vé­gül az ehhez csatlakozó, hullámos zeg-zug­vonalakba átmenő (C) ívből áll. A találmánybeli merevítésnek a 3. ábrán föltüntetett kiviteli alakja ugyancsak egy (G) szemből kiinduló (H) ívelt alakzatból áll, melyhez ismét egy (G) szem csatlakozik. A merevítést a (D, A és G) szemeknél, valamint az (E és B) egyenesek mentén varrjuk hozzá a merevítendő ruharészhez és efféléhez. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Merevítés gallérok, kézelőik, fűzők és más effélék számára, azáltal jellemezve, hogy egy (D) szemből kiinduló, (F) hul­lámos zeg-zugvonalakbap.folytiatódió, majd ismét (D) szemet képező és innen egye­nesben folytatódó körülfont vagy csu­pasz, tetszőleges keménységű drótból áll. 2. Merevítés gallérok, kézelők, fűzők és más effélék számára, azáltal jellemezve, . hogy egy (A) szemből kiinduló (C) zeg­! zugos vonalakban folytatódó, majd ismét i (A) szemet képező és innen egyenesben ; folytatódó körülfont vagy csupasz, tet-i szőleges keménységű drótból áll. ; 3. Merevítés gallérok, kézelők, fűzők és más j effélék számára, azáltal jellemezve, hogy 1 egy (G) szemből kiinduló, (H) ívben fóly­í tatódó, majd ismét (G) szemet képező ! körülfont vagy csupasz tetszőleges ke>-i ménységű drótból áll. (1 rajzlap melléklettel. HÉ8ZVÉNVTÁR8A8AG NYOMD*{A BUOAPESTEN-

Next

/
Thumbnails
Contents