45514. lajstromszámú szabadalom • Betűszedőgép

Megjelent 1909. évi junius ho 21-én . £ MAGY. gén. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45514. szám. ix/e. OSZTÁLY­Betűszedőgép. WEINIGER HENRY KERESKEDŐ LONDONBAN. A bejelentés napja 1908 október hó 9-ike Jelen találmány különösen irodai célokra alkalmas gépre vonatkozik, melynek segé­lyével körözvények és hasonlók részére be­tűk szedhetők; a gép azonban általánosabb célokra is használható. A találmány oly be­rendezés létesítését célozza, melynek segé­lyével a typek az őket tartalmazó t-artány­ból eltávolíthatók és mechanikusan—-nem pedig kézzel — a szedőszekrénybe vihetők. E cél elérésére a typek oszlopokban vagy sorokban egymás fölött vannak elrendezve és a kivánt typfajtához képest egy, a ty­peknek megfelelő, rúdalakú szedőszekrény (a következőkben «szedőrúd»-nak nevezve) vitetik a különböző typsorok elé, mire a sorból egy typ löketik a szedőrúdba, mely az egyes typvastagságok távolságával hossz­irányban mozgattatik. A találmány ítárgya a mellékelt rajzo­kon van föltüntetve, és pedig az 1. ábra a gép elölnézete; a .2. ábra a gép oldalnézete; a 3. ábra az 1. ábra 3—3 vonala szerinti metszete; a 4. ábra a 3. ábra 4—4 vonala szerinti metszete; az 5. ábra a 3. ábra 5—5 vonala szerinti metszete; a 6. ábra a 3. ábra 6—6 vonala szerinti metszete; a 7. ábra az 5. ábra 7—7 vonala szerinti metszete és a 8. ábra egy részletet mutat. (a) jelöli a typtartányt, mely a (b, b) csapágyakban az (al, al) csapok segélyével forgathatóan van ágyazva. A (b, b) csap­ágyak alkalmas módon, pl. (bl, bl) csava­ros szorító által a (b2) asztalra erősíttet­nek. Az (a) tartány rendesen (a2, a2) ki­lincsek segélyével tartatik a rajzon föl­tüntetett helyzetben. Ha a tartányt typek­kel akarjuk megtölteni, akkor a 2. ábrán eredmény-vonalakkal jelölt helyzetbe bil­lentjük, mely helyzetben a tartányt az(a3) támasz támasztja alá. Az (a) tartány (c) közfalak sorozatával van ellátva, melyek a (d) oszlopokban vagy sorokban (3. ábra) egymás fölött elhelyezett typek fölvéte­lére szomszédos rekeszeket képeznek. Az (a) tartány mellső oldala az eltolható (e) fallal van ellátva, mely az (a) tartányban lévő typsorokat határolja. Az (e) falat a gép használatánál az (f) hézag képezésére fölemeljük, mely hézag egy typvastagság­nak felel meg úgy, hogy a tartány mind­egyik rekeszéből a későbbiekben leírt mó­don egy typ lökhető a szedőrúdba. A mellső

Next

/
Thumbnails
Contents