45503. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés paraffinnak paraffinvajból való előállítására

Megjelent 1909. évi junius lió 21-én. MAGY. ^ KÍR. SZABADALMI jjR| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 4550B. szám. XI/b. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés paraffinnak paraffinvajból való előállítására. WEISER JOSEF MÉRNÖK MÁHRISCH-SCHÖNBERGBEN. A bejelentés napja 1908 julius hó 9-ike. Jelen találmány tárgya eljárás a paraffin­vaj vagy gatsch néven ismert desztilláció­tevmékből, illetve tetszőleges paraffintar­talmú anyagokból való előállítására, mely­nél a paraffin az olajtól lyukasztott nyomó cső segélyével különíttetik el. Az eljárást folytonos üzemben akkép foganatosíthatjuk, hogy a sajtolandó anyag szállító közeg pl. dugattyús vagy forgó, vagy pedig csigasajtó segélyével lyukasz­tott csővezetéken nyomatik át, mimellett az olajtalanított paraffin a cső torkolatán át folytonos sugárban ömlik ki; hasonlókép lehetséges megszakított munkamód is, mely­nél zárt lyukasztott csővezeték van alkal­mazva. Ez esetben az eljárást időszakon­ként meg kell szakítanunk és a kisajtolt paraffint a sajtolócsőből olvasztás, kifuva­tás, kinyomás vagy hasonló műveletek se­gélyével kell eltávolítanunk. Minthogy a paraffinvaj egyrészt szállí­tásra nem alkalmas konzisztenciával bír, másrészt fölhevítés által szállítható lesz ugyan, de egyúttal azon sajátságát is el­veszti, mely mellett a benne tartalmazott olaj a paraffintól sajtolással elválasztható, az alapterméket szállítás céljából vagy föl kell melegítenünk és azután a sajtolócsőbe való belépés előtt sajtolásra alkalmas kon­zisztenciára kell hoznunk, vagy pedig me­chanikai eszközökkel egyidejűleg a szállít­hatóság és kisajtolhatóság tulajdonságait kell neki kölcsönöznünk. E szerint jelen találmány tárgyát képező eljárás módosulata abban áll, hogy a pa­raffinvajat megfelelően előmelegítjük és aztán a szállító alkatrész és a sajtoló cső közé hűtőcső beiktatása által megmereve­désre hozzuk vagy a szállító alkatrészbe való belépés előtt vagy a belépés alkalmá­val vízzel való keverés által granuláljuk. Egy másik foganatosítási mód abban áll, hogy a paraffinvajat előnyösen a szállító szivattyú fölött elrendezett tartályokban kavarószerkezetek segélyével kásaszerű anyaggá alakítjuk át, mely minden nehéz­ség nélkül a szivattyú szívó vezetéke által beszívatik és a szállító vezetéken át a lyu­kasztott csőrészbe nyomható. A jelen találmány tárgyát képező eljárást a mellékelt rajzon föltüntetett készülék kapcsán ismertetjük. Előnyös foganatosítás szerint a paraffin­vaj, amint az az 1. ábrán látható, alkalmas pl. (v) kigyózó gőzvezetőcsövek által fölme­legített (a) tartályokból a (b) tartályban al­kalmazott vízzel egyidejűleg, egyszerű vagy

Next

/
Thumbnails
Contents