45493. lajstromszámú szabadalom • Ürülékcsöbör

>lesriele»t. 1909. évi junins hó 21-én MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45493. szám XXI/b. OSZTÁLY Ürülékcsöbör. HAUPT FERENC GÉPLAKATOS PÉCSETT. A bejelentés napja 1908 augusztus hó 25-ike. Jelen találmány tárgya ürülékcsöbör, mint amilyenek főleg fegyházakban és kór­házakban használnak, előnye pedig az eddi­giek fölött, hogy teljesen zárt. A találmány lényege az alábbiakban a mellékelt rajzon föltüntetett kiviteli alak alapján van leírva. A mellékelt rajzon az 1. ábra az ürülékcsöbör1 elölnézete és met­szetei, a 2. ábra pedig részletrajz, mely a szele­pet nyitva tartó rögzítőszerkezetet ábrá­zolja. A csöbör az alsó (a) tartányból és a fölső (b) hengerből áll, mely utóbbi az (a) -tar­tányra van ráhelyezve úgy, hogy illeszke­dési helyükön légmentesen zárnak. E célból vagy az, (a) vagy a (b) résznek (c) bádog­bélése valamivel túlnyúlik a külső (d) far köpenyen s pontosan beleillik a másik részbe, a rajzolt esetben a (b) részbe. Azonkívül mindkét (a, b) résznek fakö­penye is pontosan egymásra fekszik. Úgy az (a),' mint a (b) rész, (e) fogan­tyúkkal van ellátva, hogy a (b) részt az (a) részről könnyebben leemelhessük. A (b) részt fölül az ülőkének szolgáló (f) födél határolja, melybe a (b) részbe1 nyúló és az (o) födővel lefödhető (g) tölcsér van beerősítve. Utóbbihoz alul a (h) saelepvan. az (i) csukló segélyével erősítve, melytől az (f) födélen át kifelé vezetett és fölül fo­gantyúban végződő j(k) rúddal csuklósan I összekötött (1) kar ágazik el úgy, hogy a (k) rúdnak betolása vagy kihúzása által a tölcsért a szeleppel zárhatjuk és nyithat­juk. A (k) rúdra az (m) rúgó van ráhúzva, mely a szelepet zárva tartani iparkodik. A csö­börnek használatánál azonban a szelepnek nyitva kell lennie, miért is a (k) rúd (2. ábra) egy horonnyal van ellátva, melybe nyitott szelepnél az (n) retesz bekapcsol­ható úgy, hogy a rúgó a szelepet nem zárhatja mindaddig, míg csak a reteszt ki nem kapcsoljuk. Minthogy a csöbörbe vizet kell önteni, az (a) tartány a (p) vízmutató üveggel is ellátjuk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Ürülékcsöbör, azáltal jellemezve, hogy két légmentesen összeillesztett, de szét­szedhető (a, b) részből áll és a (b) rész­nek (f) födeléből befelé nyúló (g) töl­csért alul a (h) szelep zárja el, mely

Next

/
Thumbnails
Contents