45417. lajstromszámú szabadalom • Lovaglósarkantyú

Megjelent 1909. évi június hó l g-én. . MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45417. szám. XX/d. OSZTÁLY. Lovaglósarkantyú. DR DOLLETSCHECK LUDWIG MAGÁNZÓ MÜNCHENBEN. A bejelentés napja 1908 július hó 27-ike. A jelen találmány tárgya oly lovagló sar­kantyú, melynél a sarkantyútarajt hordozó kar csavar- vagy szalagrugóból áll. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van föltüntetve, és pedig: az 1. és 2. ábrák a rugalmas sarkantyútaraj­tartókart egy közönséges sarkantyún elren­dezve, a 3. és 4. ábrák pedig beállítható sarkan­tyún alkalmazva tüntetik föl. Az (f) sarkantyútarajt hordozó (d) kar egy csavar- vagy szalagrúgóból áll, mely egyik végével az (a) kengyel (b) toldalékán elrendezett (c) nyúlványhoz, másik végével pedig a taraj ágyazásának (g) nyúlványához van erősítve és ilykép az (a) kengyel és az (f) sarkantyútaraj között rugalmas össze­kötődarabot képez. Ezen elrendezésnek előnye, hogy a sarkantyútaraj mindennemű oldalirányú nyomás elől kitérhet, azonban állandóan visszatér eredeti helyzetébe. Ez­által pedig elkerüljük azt, hogy a lovas esés alkalmával a nyeregszerszámban fenn­akadjon és fogva maradjon, emellett azon­ban a sarkantyú hordozója a (d) kar tenge­lyének irányában a sarkantyúval a szüksé­séges nyomást mindig kifejtheti. SZABADALMI IGÉNY. Lovagó sarkantyú azáltal jellemezve, hogy a sarkantyútarajt hordozó (d) kar egy csavar- vagy szalagrúgóból áll. (1 rajzlap melléklettel.) 'iyS\«ayJ.lN3AZ9?tl SVTlVdNYOMOAJA BUDA, ŐTEH

Next

/
Thumbnails
Contents