45402. lajstromszámú szabadalom • Eljárás peronospóra és más káros gombák elleni szer előállítására

Megjelent 1909. évi .junius hó 12-én. K1R. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45402. szám. IV/h/i. OSZTÁLY. Eljárás peronoszpora és más káros gombák elleni szer előállítására. ODDO GIUSEPPE KIR. EGYETEMI TANÁR PAVIÁBAN. A bejelentés napja 1908 julius hó 14-ike. MAGY. SZABADALMI Jelen találmány tárgya eljárás peronosa­pora és más káros gombák elleni szer elő­állítására. A szóban lévő szert nehéz fé­meket tartalmazó, közvetlenül a bányából jövő ércekből, vagy vaskohók ásványi hul­ladékaiból nyerjük és pedig a következő módon. A nehéz fémeket tartalmazó érceket pör­kölésnek vetjük alá, azután finom porrá őröljük. Ezen port kezdetben normális., kér­sőbb pedig magasabb hőmérsékletnél kén­sávval kezeljük mindaddig, míg csak a só­tartalom teljesen vagy majdnem teljesen szulfátokká nem alakult át. A kénsavval való kezelés alatt a tömeget folyton ke­verjük, hogy a keletkezett szulfátok oldó­dását és a fémek kiválását elkerüljük. Az így keletkezett terméket mésztejjel vagy mészporral kezeljük és pedig hidegen vagy szükség esetén melegen is, mindad­dig, míg csak közömbös vagy majdnem kö­zömbös hatás nem mutatkozik. Előnyös, ha a termék gyöngén lúgos hatású. E célból ajánlatos, ha a méztejet kis fö­löslegben alkalmazzuk és a fölösleget utó­lag kénsavval közömbösítjük. Az így nyert tömeget hosszabb ideig állni hagyjuk, mire azt a folyadék leöntése után megszárítjuk és megőröljük. Hogy finom és egyenletes port nyerjünk, a leírt módon előállított szert megszitáljuk.. A nyert anyag a peronoszporára hatás­talan alkatrészeket is tartalmaz. Ezen al­katrészek kálcium,szulfát, homok és szili­kátok, melyeket a kénsav nem alakított át. A szer továbbá még többét-kevésbbé vízben oldhatlan vagy csak részben old­ható anyagokat, túlnyomólag közömbös vagy lúgos szulfátokat, fémes hydrátokat és oxi­dokat tartalmaz, melyek mivel oldhatatla­nok, a növényekre maró, mérges vagy más káros hatással nincsenek, azonban a pero­noszporát és más káros gombákat elpuszr títják úgy, hogy a leírt eljárással előállí­tott szer a mezőgazdaságban nagy fon­tosságot nyer. Hogy ezen széniek a káros gombáktól megtámadott növényekre való hatását meg­világítsuk, meg kell jegyeznünk, hogy a ne­héz fémek sói, a rézsókat is beleértve, egy bizonyos töménységi fokon túl a növényekre káros hatást gyakorolnak és így nem alr kalmasak az élősdiek kiirtására. Ezen hátrányokat kiküszöböljük, ha a só­kat akár oldhatók azok vízben, akár nem, akár tiszták, akár pedig más ugyanazon fé­met tartalmazó alkatrészekkel vannak ke­verve, mésztejjel vagy más hydráttal, vagy

Next

/
Thumbnails
Contents