45398. lajstromszámú szabadalom • Eljárás műkőmassza előállítására

Megjelent 1909. évi junlus hó 12-én. MAGY. ^ KIK - SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45898. szám. XI l/f. OSZTÁLY. Eljárás műkőmassza előállítására. LOTZ FRIEDRICH KERESKEDŐ ÉS DR ROTH MAXIMILIAN GYAKORLÓORVOS BÉCSBEN. A bejelentés napja 1908 október hó 3-ika. A jelen találmány tárgya eljárás olyan műkőmasszának hideg úton való előállítá­sára, amely mindenféle mechanikai igény­bevételek ellen rendkívüli ellentálló képes­séggel bír. Ezen eljárásnál a műkőelőállí­tásnál ismert kiindulási anyagokat, neveze­tesen klórmágnéziumot, vízüveget és glice­rint használunk. A követendő eljárás a következő : Tiszta klórmágnéziumoldatot ammóniával kicsapunk, ezután, anélkül, hogy a csapa­dékot leszűrnők, a keverékhez nátrtumvíz­üvegoldatot adunk, miáltal a csapadék meg­szaporodik. Az egészet most jól eldörzsöl­jük, glicerint adunk hozzá és klórmágné­ziumoldattal hígítjuk. Ezután az így kapott oldatot mágnézittel és adott esetben olyan töltőanyagokkal keverjük, melyek természete és mennyisége a kész termék alkalmazási céljaitól függ. Lehet festőanyagokat is, amilyeneket cement festésére használnak, hozzáadni, melyek a műkőmassza említett összetétele mellett, valószínűleg az ammó­niák jelenléte folytán, rendkívül hatásosak, amennyiben igen élénk színezéseket idéz­nek elő. Az eljárás foganatosításánál az egyes anyagoknak következő mennyiségarányai bizonyultak jóknak: Kb. 500 súlyrész, mintegy 30° Bé klór­mágnéziumoldathoz ezen súlymennyiség 1/1 0 -nek megfelelő telített ammoniafolyadék veendő. Az eljárás első stádiumában kapott keverék 500 súlyrészéhez 200 súlyrész 45° Bé nátriumvízüvegoldatot adunk. Most következik az előbb említett szétdörzsölés. A massza 1000 súlyrészéhez már most csak 6—10 súlyrész glicerint adunk, mire a ke­veréket annyira hígítjuk, hogy annak 5—10 súlyrésze jut 1500 súlyrósz klórmágnézium­oldatra. A keverékhez végül annyi mágné­zitot — adott esetben töltőanyagokat is — adunk, hogy egy sűrű pépes massza ke­letkezzék. A leírt módon olyan masszát kapunk, mely sokféle tárgy előállítására alkalmas. A massza készítésénél betartott folyamat követ­keztében a kihűlélésnél meg van akadályozva a kristályképződés és a masszából formált alakzatok nagy szilárdsággal és a légköri behatások és meleg ellen nagy ellentálló­képességgel bírnak. i SZABADALMI IGÉNY. Eljárás műkőmassza előállítására klórmág­nézium, vízűveg és glicerin alkalmazá­sával, jellemezve azáltal, hogy klórmágné-

Next

/
Thumbnails
Contents