45386. lajstromszámú szabadalom • Eljárás finom szemcsés anyagok brikettezésére

Megjelent 1909. évi junlus hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45386. szám. XII/d. OSZTÁLY. Eljárás finom szemcsésanyagok brikettezésére. WITKOWITZER BERGBAU- UND EISENHÜTTEN-GEWERKSCHAFT CÉG WITKOWITZBAN. A bejelentés napja 1908 szeptember hó 5-ike. Jelen találmány finom szemcsés anyagok brikettezésére való eljárásra vonatkozik, mely abban áll, hogy a brikettezendő anyag­hoz kolloidos kovasavat adunk és ezt azután a levegő vagy magasabb hőmérsékletek be­hatása által amorf-alakra alakítjuk át, mi­mellett a brikettezendő részecskék erősen összetapadnak, illetve a hőmérséklet nagy­ságával fokozódóan elkovásodnak. Az eljárás gyakorlati foganatosítására a brikettezendő anyaghoz a szilikátoknak, pl. nagyolvasztósalak és hasonló, savval való föloldásánál képződött kolloidos kovasavat adunk hozzá, ezután az egészet ismert módon brikettek alakjára hozzuk és a le­vegőn fekve hagyjuk vagy magasabb hő­mérsékleteknek tesszük ki, mimellett a kovasav a kolloidos állapotból amorf álla­potba megy át és a brikettezendő anyag­részecskéket megragasztja. A hozzáadott kolloidos kovasav egy része a leírt folya­matnál a brikettezendő masszában esetleg tartalmazott fémoxydokkal szilikátokká egye­sül, mimellett az eképen föllépő elkováso­dás foka az alkalmazott hőmérséklet nagy­ságával növekedik. A laza anyagrészecskéknek alakját meg­tartó masszává való egyesítése tehát rész­ben a kovásodás által, részben pedig azál­tal létesül, hogy a kovasavnak a kolloidos állapotból az amorf állapotba való átvitele folytán az említett részecskék megragasz­tatnak. SZABADALMI IGÉNY. ! Eljárás finom szemcsés anyagok brikette­zésére, jellemezve azáltal, hogy a bri­kettezendő anyaghoz kolloidos kovasavat adunk és ezt azután a levegő vagy ma­gasabb hőmérsékletek behatása által amorf-alakra alakítjuk át, mimellett a brikettezendő anyagrészecskék szilárdan megragasztatnak, illetve az alkalmazott hőmérséklet nagyságával fokozódóan el­kovásodnak, ami a megragasztást elő­segíti. BAUAS RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NVOMOÁJ* BUDAPESTÉ*

Next

/
Thumbnails
Contents