45307. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet álló gázfejlesztők gázosítási melléktermékeinek eltolható és kicserélhető rostély segélyével való eltávolítására

Megjelent 1909. évi május hó 29-én. magy. nggt ííir. SZABADALMI jBS HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45807. szám. ] I/e. OSZTÁLY. Szerkezet álló gázfejlesztők gázosítási melléktermékeinek eltolható és kicserélhető rostély segélyével való eltávolítására. DR HECKERT GUSTAV GYÁRTULAJDONOS MÜNCHENBEN. A bejelentés napja 1908 julius hó 31-ike. A jelen találmány tárgya szerkezet gá­zosítási melléktermékeknek álló gázfejlesz­tőkből (generátorokból, retortákból, gázosí­tási kamrákból) üzem közben való eltávo­lítására. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Az 1. ábra metszet a 2. ábrának A—B vo­nala szerint; a 2. ábra metszet az 1. ábrának C—D vo­nala szerint. Az (a) gázfejlesztő akna (1. ábra) az (f) hamuszekrénytől a (b, c) oldalas vezetéke­öen (2. ábra) eltolható rostély segélyével van elkülönítve. A rostély több, a (b, c) vezetékeken harántirányban lazán egymás mellé helyezett (d, e) rostélyrúdból áll, me­lyek közül az (e) rostélyrudak nagyobb számban vannak elrendezve és alacsonyab­bak, mint a meghatározott közökben közbe­iktatott (d) rostélyrudak (1. ábra). A (b, c) oldalas vezetékek az (a) aknából annak egyik oldalán kinyúlnak és egész hosszuk mentén hordják a (d, e) rostélyrudakat, melyek az (a) aknának (g) nyílásán át az j akna fölé előre tolhatók. I A (d, e) rostélyrudaknak előretolása a I föltüntetett foganatosítási alak szerint a (k) tolattyú útján eszközöltetik, mely az (n) kézi kerékkel hajtott (o) fogaskerekek (2. ábra) révén elmozgatott két (m) csavarorsó segélyével előre és hátra tolható. A ros­télyrudak előretolására szolgáló ezen szer­kezet a (p, r) bakállványokra (1. ábra) van szerelve. A szerkezet működése a következő: A (d, e) rostélyrudak az (n) kézi kerék elforgatásával eszközölt előretolásuknál a rajtuk lévő gázosítási melléktermékekkel egyetemben a (j) csapóajtónak (1. ábra) ki­lendítése közben kifelé jutnak és ezután a gázfejlesztő mellett elrendezett (s) víz­teknőbe hullanak. Azáltal, hogy alacsonyabb és magasabb rostélyrudak sorakoznak egymás mellé, a rostélynak előretolásakor az azon nyugvó gázosítási melléktermékek biztosan eltávo­líttatnak. A (d, e) rostélyrudak csoportosan is lehetnek egymással összekötve. SZABADALMI IGÉNY. Szerkezet álló gázfejlesztők gázosítási mel­léktermékeinek eltolható ós kicserélhető rostély segélyével való eltávolítására,

Next

/
Thumbnails
Contents