45278. lajstromszámú szabadalom • Eljárás izzótestek előállítására wolframfémből elektromos lámpák számára

Oly szálakat, melyek fémből és colloidalis wolframsavból állanak és melyek már meg­száríttattak, a legtöbb esetben rögtön vet­hetjük alá vákuumban vagy redukáló atmo­szférában az elektromos áram behatásának, amikor is egyrészt a colloidalis wolfram­savnak- kívánt elektrolyticus dissociatiója, másrészt a wolframfémnek összesülése és hegesztése végbe megy. További kísérletek azt mutatták, hogy a metawolframsavnak (H2 W4 01 S ) koncentrált oldatai is, melyeket legegyszerűbben a Scheibler-féle eljárásokkal állíthatunk elő, úgyszintén az ammoniummetawolframat kon­centrált oldatai is elegendő nagy kötőképes­séggel bírnak arra, hogy bizonyos körülmé­nyek között a eolloidális wolframsavnak oldatát pótolhassák. Magától értetődik, hogy ezen kötőanyagok kettőjéből vagy többjéből álló keveréket is alkalmazhatnak. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás izzótesteknek előállítására wolfram­fémből elektromos lámpák számára, jel­lemezve azáltal, hogy metawolframsav­nak, eolloidális wolframsavnak vagy ammoniummetawolframatnak oldatát por­alakú fémes wolframmal gyúrható masz­szává alakítjuk, ebből szálakat sajtolunk, ezeket megszárítjuk és redukáló gáz­atmoszféiában vagy vákuumban elektro­mos áram segélyével izzítjuk. "•LLAŰ .»a*vrKiTÍtSA«ÁO NYOMDÁJA . OOAPBSTBX-

Next

/
Thumbnails
Contents