45211. lajstromszámú szabadalom • Rögzítőberendezés átkapcsolható ásólap számára

Megjelent 1909. évi május hó 25-én. MAGY. |g|| KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45211. szám. X/tt. OSZTÁLY. Rögzítőberendezés átcsapható ásólap számára. VOGEL & NOOT CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1908 julius hó 3-ika. Jelen találmány különösen katonai célokra használható egységes sáncszerszámra vonat­kozik, melynek adott esetben csákánnyal összekötött ásólapja az alkalmazási módhoz képest a nyelen különböző helyzetekben rögzíthető úgy, hogy a sáncszerszám úgy ásó, mint kapa és adott esetben csákány gyanánt is használható, vagy a hordozás céljából összecsapható. A találmány szerint az ásólapnak a kivánt helyzetben való rögzítésére egy vastagsá­gának felére kivájt, a nyél végén forgat­hatóan ágyazott hengeres rögzítőcsap szol­gál, mely oly módon forgatható el, hogy a csuklódarab kivágásainak egyikébe kapasz­kodik, illetve a csuklódarab forgását meg­engedi. A mellékelt rajzon ez az egységes sánc­szerszám két kiviteli példájában van föl­tüntetve. Az 1—4. ábrák az egyik kiviteli alakot mutatják és pedig az 1. és 2. ábra a sáncszerszám azon álla­potának elől- és oldalnézete, melyben az ásó gyanánt használtatik. A 3. és 4. ábra a szerszámot kapa gyanánt alkalmazva összecsapott állapotban és oldal­nézetben mutatja. Az 5. ábra a rögzítőcsapot és ennek emel­tyűjét mutatja. A 6—11. ábrák a sáncszer­szám másik kiviteli alakját ábrázolják. A 6. és 7. ábra a sáncszerszám két külön­böző használati helyzetének oldalnézete. A 8. és 9. ábra részleteket mutat. A 10. és 11. ábra a csákányban végződő ásólapnak elől- és hátulnézete. Az 1—4. ábrákban föltüntetett sáncszer­szám az (a) ásólapból, az ezzel szögecselés által összekötött (b) csuklódarabból és a (c) nyélből áll. A (c) nyél vasalással van el­látva, mely a nyél fölső vége fölött villa­szerűén két (d) oldalpofában végződik és az (e) gyűrű valamint szögecselés által a nyélre van erősítve. A (b) csuklódarab a (d) oldal­pofákon áthatoló (f) csap körül forgatható és belső oldalán félköralakú (1, 2, 3, 4, 5) kivágásokkal van ellátva, melyek az ásó­lapnak öt különböző helyzetben való fogva­tartására szolgálnak; e célra a (d) oldal­pofákon áthatoló hengeres (g) rögzítőcsapot (5. ábra), — mely az oldalpofák között vastag­ságának feléig ki van vájva — a rugalmas (h) emeltyű segélyével aképen elforgatjuk, hogy a csap az 1—5. kivágások egyikébe kapaszkodik, míg abban a helyzetben, mely­ben a csapnak lapos oldala van a (b) csukló­darab fölé fordítva a csap a csuklódarab forgását megengedi.

Next

/
Thumbnails
Contents