45186. lajstromszámú szabadalom • Tölténydöngölő

Megjelent 1909. évi májas lió 23-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI UH HIVATAL SZABADALMILEIRAS 45186. szám. xix/b. OSZTÁLY. Tölténydöngölő. BECKER GYULA MÉRNÖK ESSENBEN. A bejelentés napja 1908 julius hó 22-ike Találmányom tárgya tölténydöngölőkre vonatkozik. Ily döngölőknek rendszerint a lövegcsőben való vezetésükre szolgáló ré­szük van, mely az ismert döngölőknél tömör, rendszerint fából készült korongokból áll. Az ily vezetőrészek súlya aránylag igen nagy úgy, hogy a döngölő súlypontja nagy távolságban van a döngölőszár közepétől, mi az ily vezetőrésszel fölszerelt kézi döngölő kezelését megnehezíti. Találmányom célja már most az, hogy a jelzett hátrányt nem mutató döngölőt létesítsünk. Ezt a célt oly módon érjük el, hogy a döngölő vezető­részét rugalmas, szilárd anyagból (pld. acélból) való hajlított szalagokból alkotjuk. Találmányom tárgya a csatolt rajzon pld. kézidöngölő esetére látható, nevezetesen az 1. ábra a kézidöngölő egy foganatosítási alakjának oldalnézete, a 2. ábra 1. ábra 2—2 vonala szerint vett metszete nagyobb léptékben, a 3. ábra a 2. ábrához tartozó előlnézet, a 4. ábra egy másik foganatosítási alak egy része a 2. ábrának megfelelően vetü­letben, az 5. ábra egy metszetben ábrázolt részlet. Az 1—3. ábrán látható foganatosítási alaknál a fából készült (B) döngölőszár egyik végén a (C) szögecsek segélyével az ! (A) hüvely van fölerősítve, mely az (al) döngölőtányérral egy darabot alkot. Az (A) hüvelynek az (al) döngölőtányértől elfor­dult végének (a2) karimája van, mely ka­rima és az (al) döngölőtányérnak az (A) hüvely kerületén túlnyúló része között a (D) szalagok vannak befogva. Ezek előnyö­sen acélból (tehát rugalmas, szilárd anyag­ból) készülnek. A szalagok két végének megerősítésére (E) csavarok szolgálnak, a (D) szalagok elrendezése pedig olyan, hogy azok bizonyos tekintetben oly forgástest ré­szeit képezzék, melynek tengelye a dön­gölőszár tengelyével egybe esik. A (D) szalagok által képezett vezetőrész igen könnyű, ezenkívül a töltény gyors dön­gölését teszi lehetővé, minthogy alakja miatt — mely ellapult gömbéhez hasonló a lövegcső töltőnyílásának és töltőürének tá­masztó fölületei fölött könnyen elhaladhat. A (D) szalagok bármelyikét pld. törés eseté­ben egyenként lehet kiváltani. A 4. ábrán látható foganatosítási alaknál a (Dl) szalagok, melyek a döngölő vezető­részét alkotják, csak az (al) döngölőtányé­ron vannak megerősítve, a vezetőrész pe­dig gombafej alakú. Hogy a szalagok élei a lövegcsövet meg ne rongálhassák, a sza­lagoknak a lövegcsővel a döngölésnél

Next

/
Thumbnails
Contents