45172. lajstromszámú szabadalom • Önműködő mérleg

Megjelent 1909. évi május hó 22-én. • MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45172. szám. Vilit. OSZTÁLY. Önműködő mérleg. HENNEFER MASCHINENFABRIK C. REUTHER & REISERT M. B. H. CÉG HENNEFBEN. A bejelentés napja 1907 junius hó 3-ika. Elsőbbsége 1906 március hó 10-ike. A jelen önműködő mérleg olyan anyagok­hoz való, melyek, mint a tüzelésre szánt kőszén, nehezen mozognak vagy gördülnek tova és szűk bevezető csatornákat eltömné­nek. Az ilyen eltömések megakadályozása és amellett elég pontos mérési eredmények elérése céljából a mérleg oly szállítÓDe­rendezéssel van ellátva, mely a lemérendő anyagot a mérőserpenyőbe vezeti. A szállító szerkezet mindig önműködően kikapcsoló­dik, ha az anyagserpenyő egészen megtelik és ismét önmagától bekapcsolódik, ha a serpenyő kiürült és a megtöltési helyzetbe visszatért. Az anyagserpenyő nem térhet vissza a megtöltési helyzetbe, ha alatta az összegyűlt lemért anyag bizonyos magas­ságban van. Ezen idő alatt a szállítóberen­dezés működése és az anyag beszerzése is félbeszakítva marad. A rajzon kétféle helyzetben feltüntetett kiviteli alaknál az anyagserpenyő megtöl­tésére szolgáló szállítóberendezés egy rázó­mozgásba hozott csatornából áll. A forgó (a) tengelyen (b) bütykök ülnek, melyek az (s) beöntőtölcsér alatt levő rézsútos (c) csatornát eltolják. Mivel ez ugy van fel­függesztve, vagy pedig úgy fut görgőkön, hogy ekkor egyúttal kissé fel is emelke­dik, ennélfogva, mihelyt egy (b) bütyök a csatorna (e) orrát elhagyta, a csatorna is­mét a legközelebbi bütyök felé fog mozogni. A mérlegrúdnak egyensúlyba jövetele után egy (f) ütőrúd oldódik ki, mely az anyag­serpenyő (h) fenékajtaját megnyitja. Az (f) ütőrudat egy (i) csatlórúd a horogalakú (k) emelővel köti össze, mely lesülyedése alkal­mával a (c) csatorna (1) görgőjét megragadja és a csatornát felemelve tartja, úgy hogy a csatorna rázómozgása megszűnik. Ha az anyagserpenyő fenékajtajának elzáródása után a mérlegrúd az (f) iitőrúdat ismét fel­emeli, akkor a (h) horog is elbocsátja az (1) görgőt, úgy hogy a (c) csatorna ismét lesülyedhet és újból rázómozgásba jöhet, mire a lemérendő anyag bevezetése újból megkezdődik. Hogy a bevezetés az (f) ütőrúd lesülyedé­sekor azonnal megszűnjék, egy megakasztó­szerkezet van alkalmazva. Ezen szerkezet a feltüntetett kiviteli alaknál párhuzamosan egymás mellett elrendezett szögalaku (o, p) ujjakból áll, melyek a (k) emelővel ösz­szekötött harántirányú (q) rúdon nyugosz­nak és ez által felemeltetnek vagy lesü­lyesztetnek, úgy hogy az (f) ütőrúd és a (k) horog mozgását nem akadályozzák, de

Next

/
Thumbnails
Contents