45136. lajstromszámú szabadalom • Kontaktusujj elrendezés elektromos kontrollerek számára

Megjelent 1909. évi május hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45136. szám. V/g/2. OSZTÁLY. Kontaktusujj-elrendezés elektromos kontrollerek számára. GANZ-FÉLE VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. Pótszabadalom a 42600. sz. szabadalomhoz. A bejelentés napja 1907 november hó 11-ike. Jelen találmány tárgya a 42.600. számú szabadalomban védett kontroller javítása, melynek célja, hogy a kontroller egyes ré­szeinek hozzáférhetőségét növeljük éa hogy a kontroller szerkezetét tovább is egyszerű­sítsük. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy példaképem foganatosítási alakja van föltüntetve. 1. ábra a kontroller keresztmetszete a 3. ábra 1—1 vonala szerint; 2. ábra az 1. ábra oldalnézete a 2—2 nyilak irányában nézve; 3. ábra a kontroller sematikus hosszmet­szete. A törzsszabadalomban a kontaktusujjak ágyazására szolgáló (2, 3) tartók a (7) szikra­fúvó-rudon voltak elrendezve, amelyre egy­szersmind a két-két kontaktusujj közé he­lyezett válaszfalak voltak fölfűzve. A találmány szerint a kontaktusujjak ágyazására szolgáló tartók, a (7) szikra­fúvó-rúdtól oldalt elrendezett külön (21) rúdra vannak erősítve úgy, hogy a (7) szikrafúvó-rúd csupán a két-két kontaktus­újj között lévő (22) válaszfalakat hordja, amelyek célszerűen (23) csavarok segélyé­vel, a (24) szigetelő-réteg közbehelyezése mellett egyenként levehetően vannak meg­erősítve. A (18) szikrafúvó szolenoidokat hordó (7) rúd, vagy csavarok segélyével levehetően van megerősítve, vagy pedig célszerűbben (25) karok segélyével a kapcsoló-dob (26) tengelye körül forgathatóan van ágyazva.. A kontroller megvizsgálásakor ily módon­az összes alkatrészekhez könnyen hozzá­férhetünk és azokat könnyen kicserélhetjük. Maguk a kontaktusujjak szerkezete is lényegesen egyszerűbbé vált. Az (1) kontaktusujj olyként van ágyazva, hogy a (8) ágy nyitott oldala a (2) tarrótól el van fordítva. A kontaktusuknak a dob fölé való szorítását eszközlő (9) lemezrúgó (29) horgos végével a (2) tartó (28) peckébe van akasztva és másik végével a tartó (27) szemölcséhez támaszkodik. A kontaktusujj­nak a (10) forgáscsapján túl nyúló részébe vaü az (5) állítócsavar alkalmazva, mely a (9) rúgó feszültségét a kontaktusujjra viszi át, a rúgónyomás nagyságának szabályozá­sát teszi lehetővé és a (30) csavaranya se­gélyével egyszersmind a (11) áramhozzá­vezetés hozzákapcsolását engedi meg. A (11) árambozzávezető szalag másik

Next

/
Thumbnails
Contents