45133. lajstromszámú szabadalom • Berendezés bádogszelencék, szelencefödele és más bádogtárgyak sajtolására vagy csákozására a széleknek egyidejű tisztára vágásával

Megjelent 1909. évi május hó 19-én. MAGY. ffc^ KIh. SZABADALMI vSff HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 451BB. szám. XVI/b. OSZTÁLY. Berendezés bádogszelencék, szelencefödelek és más bádogtárgyak sajtolására vagy csákozására a széleknek egyidejű tisztára vágásával. WATTNE FREDRIK KONZUL STAVANGERBEN. A bejelentés napja 1908 augusztus hó 27-ike. Dohány és más áruk számára szolgáló oly bádogszelencék előállításához, melyeknél a szelence vagy a födél vagy mindkettő egyetlen egy darabból csákoztatik ki, eddig a széleknek tisztán vágására külön beren­dezéseket kellett használni. Ezen időrabló munka elkerülésére szolgál a jelen talál­mány tárgyát képező csákozó készülék, mely úgy a csákozás, mint a széleknek tisztán vágását egy és ugyanazon művelet­ben végzi. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak foganatosítási alakja van föltüatetve, még pedig az 1. és 2. ábrákon metszetben van föl­tüntetve bádogszelencék előállítására szol­gáló ilyen csákozó, hol is a különböző ré­szeknek működtetés előtt és után való hely­zete látható, a 3. ábrán pedig a csákozó egy része na­gyobb léptékben van bemutatva. A föltüntetett foganatosítási alaknál az (1) forma fölött sajtoltatik vagy csákoztatik a szelence. Ezen forma (2) hornya a kész szelence vagy szelencerész karimájának fe­lel meg. Az (1) forma pontosan a szelencé­nek vagy a szelencerésznek belsejébe illesz­kedhetik; a horony mélysége a szelence anyagának vastagságával egyenlő. Ezen formán kívül van elrendezve a mozgatható (3) gyűrű, mely a (2) horony mögött szoro­san az (1) formához simul; a (3) gyűrű és az (1) forma között a bádog vastagságának megfelelő hézag marad. A (3) gyűrű vastag­sága a szelence kivánt magasságához vagy a fedél széléhez alkalmazkodik. A (3) gyűrűt ugyancsak gyűrűalakú, helytálló (4) kés veszi körül. A csákozóval szemben lévő rész az (5) sajtoló fejből és külső szélével a (4) késsel együttműködő gyűrűalakú (6) kölyüből áll. Ezen kölyü, melynek vastag­sága a (3) gyűrű vastagságának felel meg, miután a bádogdarabot a (4) késsel kivág­tuk, a bádog széleit az (1) forma oldalai mentén húzza, miközben a sajtoló fej az (1) formához szorítja; ezen kölyü végül a bádogszéleknek külső részét pontosan az (1) formán lévő (2) horonynak megfelelően lemetszi. Hogy a bádognak az (1) formához való lesajtolását megkönnyítsük, a (6) kö­lyünek alsó éle előnyösen kissé kikerekít­hető és a (2) horonynak megfelelő elvágásra a (6) kölyün megfelelő (7) hasíték lehet el­rendezve (3. ábra). Ilyen (7) hasíték alkalma­zása esetén ezáltal az elmetszett bádognak a (6) kölyü és a forma között való beszo­í

Next

/
Thumbnails
Contents