44994. lajstromszámú szabadalom • Berendezés férgeknek gőzzel való irtására

Meg-jelent 1909. évi május hó 8-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 44994. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Berendezés férgeknek gőzzel való irtásává. VARGA GÁBOR TÁVIBATKÉZBESÍTŐ ÉS CSATTH MALVIN MAGÁNZÓNŐ DEBRECENBEN. A bejelentés napja 1908 augusztus hó 5-ike. Jelen találmány tárgya berendezés fér­geknek gőzzel való irtására, mely lényegé­ben egy gőzfejlesztőből és egy fölötte el­rendezett és vele összeköttetésben álló folyadéktartályból áll. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási alakját az 1. ábrán függőleges metszetben, a 2. ábrán oldalnézetben tüntettük föl; a 3. ábrán a gőzfejlesztő és a füstszekrény összeköttetése látható. A (1) gőzfejlesztő alatt van elrendezve a (2) hamuszekrénnyel ellátott (3) tüzelés. A gőzfejlesztő belsejében a gőz fejlődésé­nek siettetése céljából (4) vízcsövek vannak egymáshoz keresztben elrendezve. A füst­gázok az (5) kürtőn át távoznak. Az elpárologtatandó féregirtó szer felvé­telére a (6) folyadéktartály szolgál, mely a gőzfejlesztő fölött van elrendezve és azzal össze van erősítve. A gőzfejlesztő fölső része a (6) tartály fölső részével a (7) cső útján, a tartály alsó része pedig a gőzfejlesztő alsó részével a (8) csappal elzárható (9) cső útján van összekötve. Az (1) gőzfejlesztő a (10) füst­szekrénnyel csavarok útján van összekötve (3. ábra) úgy, hogy az (1) gőzfejlesztő és a (6) tartály tisztítás vagy javítás céljából könnyen leszerelhető. Az (1) gőzfejlesztőben fejlődő gőz a (11) csövön át vezettetik el. A (11) cső a (3) tüzelésen van átvezetve úgy, hogy a gőz benne túlhevíttetik és a csőből csak száraz gőz léphet ki. A (11) csőhöz permetezőben végződő tömlő csatlakozik. A gőzfejlesztő a (12) gőzelzáró szeleppel, a (13) biztosító szeleppel, a (14) manomé­terrel, a (15) vízállásmutató üveggel, vala­mint leeresztő és próbacsapokkal van föl­szerelve. A (6) tartály a folyadék bebocsá­tására fölül két (16) csappal, valamint a (17) vízállásmutató üveggel van fölszerelve. A (8) csap a készülék működése közben zárva, a (12) gőzkibocsátó szelep nyitva van. Ha az (1) gőzfejlesztőbe folyadékot akarunk vezetni, a gőzelzáró szelepet zár­juk és a (8) csapot nyitjuk, mire a (7) csö­vön át a (6) tartályba áramló gőz a folya­dékot a (9) csövön át az (1) gőzfejlesztőbe szorítja. Megjegyzendő, hogy a berendezés üzemé­hez 1 atm. túlnyomás elegendő. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Berendezés férgeknek gőzzel való irtá­sára. azáltal jellemezve, hogy a víz-

Next

/
Thumbnails
Contents