44988. lajstromszámú szabadalom • Dagasztó eszköz

Megjelent 1909. évi május iió 8-án. MAGY. KIR. SZABADALMI ||Sga HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44988. szám. X viliid. OSZTÁLY. Dugaszoló eszköz. HERZER RUDOLF PALACKSÖRNAGYKERESKEDŐ BÉCSBEN. A bejelentés napja 1908 julius hó 8-ika. Elsőbbsége 1906 november hó 10-ike. Találmányom tárgya dugaszoló eszköz, mely a parafakorongoknak a palack nya­kába való beszorítására szolgál és ebből a célból ismert módon rugalmas pofákkal bíró tövisből és átfúrt vezetősüvegből áll. Hogy a parafakorong a palacknyak falára tömítve ráfeküdjék, a tövis és a vezető­süveg furata a palack nyaka felé kúposán megvékonyodik és a süveg furatának a pa­lack nyakára ráfekvő nyílásának átmérője a paiack nyakának átmérőjével egyenlő, úgy, hogy a beverendő parafakorongra, melyet a furaton való áthaladása közben a tövisnek ráfekvő pofái sík állapotban tarta­nak, sugárirányú nyomás hat, mi a korong szélének a palacknyak falára való tömített ráfekvését biztosítja. A csatolt rajz példaképen ily dugaszoló eszközt ábrázol, melyet kézzel működte­tünk. A beverendő parafakorongot tartal­mazó és a palack nyakán elhelyezett ve­zetősüveg metszetben látható. Az eszköz fogantyúval ellátott, vagy ütő­darab gyanánt kiképezett, kúpos (a) tövis, mely hosszának nagyobb részén ki van vájva és melyet a végétől a fogantyú felé terjedő, párhuzamos hosszanti kivágások vagy hasítékok egyes (b) nyelvekre vagy pofákra osztanak. Ezek a nyelvek vagy pofák anyaguk (acél) rugalmassága követ­keztében rugalmasok és állandóan távo­lodni törekszenek egymástól úgy, hogy a szerszámnak a palack nyakán elhelyezett (c) vezetősüveg kúpos furatába való beve­résénél egymáshoz állandóan közelednek, de rugalmasságuk következtében kifelé a furat falára szorulnak. Ha tehát a palack elzárása céljából egy (d) parafakorongot helyezünk el a süveg furatában és azután a tövist betoljuk, nyel­vének végei állandóan a korong kerületére hatnak és ennek felhajlását meggátolják úgy, hogy a korong állandóan a helyes állapotban vezethető be a palack nyakába és ezt tökéletesen elzárhatja. Palackdugaszoló gépeknél ezt a dugaszoló szerszámot a szokásos acéldugattyú helyére szerelhetjük és az emelő segélyével nyom­hatjuk le. SZABADALMI IGÉNY. Dugaszoló szerszám, mely rugalmas nyel­vekkel ellátott tövisből és a palack­nyakra helyezett vezetősüvegből áll és mely parafakoronguak a palack nyakába való betolására szolgál, azáltal jelle­mezve, hogy a tövis és a vezetősüveg furata egész hosszukon a palack nyaka

Next

/
Thumbnails
Contents