44983. lajstromszámú szabadalom • Berendezés levágandó állatok átfektetésére

Megjelent 1909. évi április lió 30-án. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 4498B. szám. Xi/f. OSZTÁLY Berendezés levágandó állatok átfektetésére. SCHNEEMANN KARL IGAZGATÓ ÉS LOGEMANN HEINRICH VÁGÓHÍDI FÖLÜGYELŐ BRÉMÁBAN. A bejelentés napja 1908 augusztus hó 11-ike. Jelen találmány tárgya a levágandó álla­tok átfektetésére szolgáló berendezés, mely az ismeretes berendezések fölött azzal az előnnyel bír, hogy az állatot egyenletesen megemeli, fogvatartja és átfekteti. Ezen cél­ból egy tetszőleges fölvonó szerkezet húzza föl az állatot, mely saját súlya folytán ön­magát megkötözi. Ezen berendezésnél a bordatörések és effélék teljesen el vannak kerülve és amellett a berendezés egyszerű, olcsó és könnyen kezelhető. A találmány tárgyát a mellékelt rajz tünteti föl, melyen az 1. ábra a berendezés oldalnézetét, a 2. ábra pedig elülnézetét mutatja. Az (a) állatot ismert módon (b) hevede­rek veszik körül, melyek a (d) járom (c) görgői körül vannak vezetve. A (d) járom­hoz egy (e) kötél csatlakozik, mely két, az (f) gerendához forgathatóan erősített (g) görgő körül halad és a tetszőlegesen elrendezett (i) békó (h) gyűrűjéhez van erősítve. Az (f) gerendához továbbá (k) kötelek csatlakoz­nak, melyek a tetszőleges (m) fölvonó szer­kezet (1) dobjához vezetnek. A berendezés úgy működik, hogy az állat, midőn fölhúzatik, vagyis midőn a (k) köte­lek az (1) dobra csavarodnak, saját súlya folytán lefelé mozog és lábai az (e) kötél meghúzásakor az (i) békók segélyével szo­rosan a törzshöz huzatnak úgy, hogy átfek­tetés simán és egyenletesen megy végbe. A (g) görgők célszerűen levehetően vannak elrendezve az (f) gerendán úgy, hogy a szükséghez képest a gerenda különböző (m) völgyeibe akaszthatók. SZABADALMI IGÉNY. Berendezés levágandó állatok átfektetésére, melynél az állatot egy járom fölött csúszó hevederek veszik körül, jelle­mezve azáltal, hogy a járomhoz a kötél csatlakozik, mely két görgő körül a békónak egy gyűrűjéhez vezet, míg a gerenda, melyen a görgők levehetően vannak elrendezve, egy vagy több, egy fölvonószerkezethez vezető kötélhez van erősítve úgy, hogy a gerendának a föl­vonószerkezet segélyével való fölhúzása­kor az állatot saját súlya lefelé mozgatja és lábait fogvatartja, minek következ­tében az átfektetés simán és egyenlete­sen megy végbe. il rajzlap melléklettel.) paujw részvény tarbasío *yo*roaja rejdapefite*

Next

/
Thumbnails
Contents