44981. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fölaprózott salak előállítására háziszemétsalakból

Megjelent 1909. évi április lió 30-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 44981. szám. xn/f. OSZTÁLY. Eljárás fölaprózott salak előállítására háziszemét-salakból. STEIN HENRIK FŐMÉRNÖK KÖLNBEN. A bejelentés napja 1908 junius hó 10-ike. Háziszemétsalaknak — mely a házisze­métnek ismert kemencékben való elégeté­sénél keletkezik — fölaprózását kőtörők­ben való zúzással végezték. Az ekként elő­állított zúzott salakot mesterséges kövek vagy beton előállítására, vagy építkezések­nél kavics pótlására használták. Salak zúzása tetemes ©rőt fogyaszt, ezen­kívül a zúzásnál kellemetlen por is fejlő­dik. A zúzott salak darabjainak nagysága igen különböző, jezért azt a fölhasználás előtt osztályozni kell. Találmányom tárgya oly eljárás házisze­métsalak fölaprózására, melynél ezeket a hátrányokat elkerüljük és mely úgy mes­terséges kövek és beton készítésére, mint kavics pótlására különösen alkalmas anya­got szolgáltat. Eljárásom lényege a következő: A háziszemetet elégető kemencéből ki­húzott salakot izzóállapotban aknakemen­cébe töltjük, hol a salakot koksz és fo­lyasztóanyag segélyével megolvasztjuk. A megolvadt salakot vízben grannuláljuk. Az ekként előállított fölaprított salak kötő­anyag hozzáadása mellett mesterséges kö­vek készítésére igen alkalmas, de használ­ható — ha a mesterséges kövek gyártása nem fizeti ki magát — beton készítésére vagy építkezésnél kavics pótlására fs. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás fölaprózott salak előállítására házi­szemétsalakból, mesterséges kövek, be­ton készítésére vagy kavics pótlására, azáltal jellemezve, hogy a háziszemét elégetésénél keletkezett salakot még izzó­állapotban aknakemencébe döntjük, eb­ben koksz és folyasztóanyag hozzáadásá­val megolvasztjuk és azután vízben grannuláljuk.

Next

/
Thumbnails
Contents