44929. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gázizzófénylámpák, különösen invertlámpák meggyújtására

>leKjeleiit 1909. évi április hó 29-én. MAGY. SZABADALMI K1R. HIVATAL szabadalmi lei ras 44929. «55ám. Il/d. OSZTÁLY­Berendezés gázizzófénylámpák, különösen invertlámpák meggyújtására. DEUTSCHE GASGLÜHLICHT AKTIENGESELLSCHAFT (AUEB­GESELLSCHAFT) CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1908 junius hó 24-ike. Elsőbbsége 1906 március hé 21-ike. Az olyan gázizzófénylámpákat, melyeknél egy vagy több gázizzófénylángzó van, egy lámpa- vagy lámpás szekrénybe beépítve, eddig sok esetben,f utólángkészülékkel gyúj­tották meg. Ezeket a futólánggyújtókat úgy is képezték ki, hogy a gyújtó vezeték­ből kiömlő gáz egy csatornában injektor­szerűen levegővel keveredett úgy, hogy nem világító láng képződött, mely azután egy cső külső oldalán a gázlevegő-elegy áram­lásának irányában a főlángig terjedt to­vább. Továbbá álló gázizzólángzókkal fölszerelt lámpásoknál a gázizzólángzók hengerei fö­lött kanálszerű fölfogókészüléket is ren­deztek el, melytől cső vezetett a lámpás tetején át a szabadba úgy, hogy az a gázr izzófényi,ángzókból kiáramló gázlevegőele­gyet a hengerek fölött fölfogta 6S CIZT £1 kanálszerű fölfogókészülékhez csatlakozó csövön át kívülről meggyújthatták. A találmány tárgya olyan berendezés gáz­izzófénylámpák meggyújtására, melynél a lámpásszekrényen át csatorna vezet kifelé, mely előtt belül egy fúvóka fekszik. Ha ezt a fúvókát gázzal tápláljuk, úgy ez le­vegővel elegyedve, a csatornába kiáram­lik. A csatorna úgy van méretezve, hogy láng vagy gyújtóforrás közeledése esetén a fúvókával ellenkező oldalon fekvő csa­tornanyílásnál a láng a fúvókához átcsap és azután :a fúvókán égő lángról, esetleg segédlángok alkalmazásával, a főlángot meggyújtjuk. A mellékelt rajz két különféle foganato­sítási alakot tüntet föl, és pedig az 1. ábra több lángos, a 2. ábra egy lángos gázizzóf énylámpát; a 3. és 4. ábrák a csap két állását mutat­ják. Ha a lámpa nincs üzemben, a föltünte­tett foganatosítási alaknál az, (a) csap a 3. ábra szerinti állásban van, mikor is a (b) gázvezeték zárva van. A gyújtási művelet folyamata alatt iazi (a) csapot az 1. és 2. ábrának megfelelő állásba jhozzuk. Ekkor a gázvezeték a (c) segédvezeték révén a (d) gyújtógázvezetékkel van összekötve. A (d) gyújtógázvezeték az (e) fúvókába és az (f) segéd,gyújtólángzókba nyílik, me­lyek a lámpaburát fölfelé elzáró (h) tető fölött vannak elrendezve úgy, hogy a gyúj­tás a (hl) nyílásokon keresztül megy végbe. Az, (e) fúvóka a (k) csatorna szájnyílása előtt van. A 2. ábra szerinti foganatosítás az 1.

Next

/
Thumbnails
Contents