44911. lajstromszámú szabadalom • Palackzár

Megjelent 1901). évi április hó 27-é 11. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 44911. szám, XVIII/cl. OSZTÁLY. Palackzár. HANDEL IZIDOR ÉS MÜLLER ÁRMIN GYÁROSOK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1907 augusztus hó 24-ike. Jelen találmány palack zárra vonatkozik, mely rendkívül egyszerű szerkezete, tehát igen olcsó előállít hatósága mellett gyorsan zárható és nyitható és légmentes zárást biztosít. A rajzon a találmány néhány kiviteli alakja van föltiintetve. Az 1. ábra az egyik kiviteli alak függélyes metszete nyitott állapotban, a 2. ábra ugyanaz zárt állapotban. A 3. ábra a palackzár fölülnézete kisebb léptékben. A 4. ábra egy másik kiviteli alak metszete zárt állapotban. Az 5 ábra egy további kivitel metszete; a 6. ábra az 5. ábrához tartozó oldalnézet nyitott állapotban és a 7. ábra ezen kivitel fölülnézete kisebb léptékben. A 8., 9. és 10. ábra egy további kiviteli alak metszete, oldal- és fölülnézete. A palackzár lényegében egy fémbádogból sajtolt (a) süvegből áll, melynek alsó (b) része a nyitott (c) perem felé gyengén kúpos; a (c) perem célszerűen kissé befelé van hajlítva, A (b) rész köröskörül néhány helyen (d) bevágásokkal bír, miáltal ezen kúpos rész rugalmassá válik. A (c) perem belső átmérője valamivel kisebb, mint a palack szájnyílásának külső átmérője úgy, hogy ha a (b) kúpos részt a (c) peremmel a palack szájnyílására helyezzük és kellő nyomással (az ismert palackzáró készülékek segélyével) a palackra nyomjuk, akkor a (c) perem rugalmasságánál fogva kitágul, a palack külső (e) domború részén átmegy és az (f) szűkebb részén ismét összehúzódik. Ezáltal az (a) süveg, illetve a benne lévő (n) tömítő lemez (parafa stb.) erősen a palack szájnyílására szoríttatik és ezen helyzetben a (c) perem, illetve az (e) kidomborodás ál­tal fogva tartatik. A nyitás céljára az (a) süveg fölső lapján egy tetszésszerinti alakú (h) nyílás van elrendezve, melybe valamely megfelelő eszköz, pl. hegyes kés vagy ha­sonló bedugható és emeltyű módjára az (a) süveg a palackról leemelhető. A 4. ábrán föl tüntetett kiviteli alak az 1. ábrabelivel mindenben megegyezik, csak a (b) rész kissé hosszabb, miáltal ezen kivi­tel a közönséges palackokra alkalmas, míg az 1—3. ábra szerinti kivitel a 2. ábrán föltüntetett alakú palackokra alkalmas, mely közvetlenül a szájnyílás alatt az (f) mélye­déssel bír. Az 5. és 6. ábra szerinti kiviteli alaknál

Next

/
Thumbnails
Contents