44862. lajstromszámú szabadalom • Elgázosító lámpa folyékony tüzelőanyag számára

Megjelent 1909. évi április lió 20-án. MAGY. ^ggt KIR. SZABADALMI |H M HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44862. szám II /d. OSZTÁLY­Elgázosító lámpa folyékony tüzelőanyag számára. STANDARD-LICHT G. M. B. H. CÉG M/M FRANKFURTBAN. A bejelentés napja 1908 jnlius hó 8-ika. Jelen találmány tárgya elgázosító lámpa folyékony tüzelőanyag számára, mely föl­emelkedő gőzképző csővel és lefelé irányuló túlhevítő csővel bír. Az új lámpa részeinek javítása által hasonló szerkezeti lámpákat teljesítő képes­ség és élettartam tekintetében fölülmúlja, A mellékelt rajzon az 1. ábrán a lámpa egy foganatosítási alak­jának hosszmetszetét, a 2. ábrán pedig fölülnézetét tüntettük föl. (a) a szokásos gőzképző, (b) a túlhevítő cső. A (d) izzóharisnya a (c) lángzó fejre van helyezve. Míg rendesen az (f) kiáram­lási fúvókat a túlhevítő cső hossztengelyé­ben szokás elrendezni, a találmány értel­mében a fúvóka a csőre merőlegesen van elrendezve úgy, hogy a láng ható köréhez : közel jut anélkül, hogy abba belépne. Ez- j által a csavarmeneteknek és a maradékok­nak odaégése meggátoltatik. A fúvókával szemben a lángzófejben a fej belsejébe nyúló (h) keverőcső van elrendezve, mely a lángzófej üregébe torkol. A fúvóka nyílá­sának tisztítására a (h) keverőcső tenge­lyével egy irányban fekvő, a lángzófejben eltolható (g) tű szolgál, melynek hátulsó (i) vastagításában a (k) kengyel belefekhet-A (k) kengyel az (m) villával csuklósan van összekötve; a villa a gőzképző csövön el­rendezett (o) bakban forgathatóan van ágyazva és a (p) karral van ellátva, mely az (r) rúgó által állandóan az 1. ábrán föl­tüntetett helyzetbe huzatik. A (p) kar sza­bad végébe az (r) sodrony, kötél vagy efféle van beakasztva. Az (a) és (b) csövek előmelegítésére a lényegében U-alakban meggörbített (t) csésze szolgál, mely száraival a két csövet körülfogja. A csészébe a célszerűen lyukasz­tott, hullámos (v) bádog van helyezve. A csészét az előmelegítő tüzelőanyaggal, pl. spiritusszal a fölül a (w) tölcsérrel ellátott (x) csövön át tölthetjük meg. Az elgázosító lámpa működése a követ­kező : : Az égő anyag az (a) csövön át lép be j és a (t) csészében meggyújtott tüzelőanyag által előmelegíttetik. Hogy a tüzelőanyag a (t) csészében igen gyorsan égjen el és ezáltal hirtelen előmelegítés létesüljön, az előmelegítőbe a (v) hullámos bádogot he­lyezzük, mely a folyadék fölületét növeli. A túlhevített tüzelőanyag az (f) fúvókán át a (h) keverőcsőbe lép, miközben levegőt ragad magával. 'Innen a tüzelőanyag most már levegővel keverve a lángzófejbe áram­lik, ahol láügalakjában elég. Hogy a fúvókát

Next

/
Thumbnails
Contents