44801. lajstromszámú szabadalom • Könnyen oldható kapcsolás istráng és kisefa között

Megjelent 1909. évi április hó lO-én. MAGY. KIR. SZABADALMI ÍRSH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44801. szám. XX/a. OSZTÁLY. Könnyen oldható kapcsolás istráng és kisefa között. GOLDBACH GUSTAV KERTÉSZ DOMSLAUBAN. A bejelentés napja 1908 julius hó 7-ike. Jelen találmány tárgya az istráng és | kisefa között való könnyen oldható kap- | csolás. i A mellékelt rajzban az 1. ábrán a berendezés fölülnézetben, a 2. ábrán oldalnézetben, oldott állapot­ban, a 3. ábrán pedig oldalnézetben, zárt álla­potban van föltüntetve. A kapcsolás az (a) kisefa végein csukló­san megerősített (b) szorítópofákból áll, me­lyeknek csőfogószerűen kiképezett (bl) szája a (c) rúgó által nyitott helyzetben tartatik (2. ábra)- A pofa alsó részén van elrendezve a (d) záró kampó, mely a száj zárása alkalmával (3. ábra) a fölső rész függélyes (e) kivágásába lép. A fölső rész­nek az (e) kivágást keresztező (f) hasítéka van, mely a (g, h) emelőrúdazattal össze­kötött (i) pecek vezetésére szolgál. Ha az istráng véggyűrűjót a pofa nyitott szájába bevezetjük, a pofát bezárjuk és a (h) eme­lőt a 2. ábrán látható helyzetből a 3. áb­| rán föltüntetett helyzetbe hozzuk, akkor az | (i) pecek a (d) zárókampóba lép és ezzel i a kapcsolást mindaddig biztosítja, míg a (h) emelő átkapcsolása által ismét vissza­huzatik és ilykép a kapcsolást oldja, mint­hogy a (c) rúgó emellett a pofarészeket széjjelnyomja. A pofaszáj illeszkedési fö­lületei célszerűen (b2, b3) csappal ós eresz­tékkel vannak ellátva, amiáltal a kapcso­lás üzembiztonsága még fokoztatik. SZABADALMI IGÉNY. Könnyen oldható kapcsolás istráng és kisefa között, azáltal jellemezve, hogy a kisefa végein egy-egy csőfogószerűen kiképe­zett szorítópofa van csuklósan megerő­sítve, melynek alsó része a fölső részbe kapaszkodó (d) zárókampóval van el­látva, továbbá, hogy a fölső rész víz­szintes (f) hasítékába az (i) zárópecek van vezetve, mely a (g, h) emelő ruda­dazat által a zárókampóval kapcsolatba és kapcsolaton kívül hozható. (1 rajzlap melléklettel.) PAILA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMQÁJA BUDAPEST?*

Next

/
Thumbnails
Contents