44695. lajstromszámú szabadalom • Iskolapad

Meztelent 1909. évi március hó £6-áii. MAGY. sfáfo KIR SZABADALMI jBtf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44695. szám. Vlií/C. OSZTÁLY. Iskolapad. VARGA SÁNDOR ASZTALOSMESTER PÜSPÖKLADÁNYBAN. A bejelentés napja 1908 április hó 25-ike. Jelen találmány tárgya iskolapad, mely- j nek oldalfalai az eddig alkalmazott iskola­padoktól eltérően, nem teltek, hanem apad szabad lábakon áll, melyek alól és közül a szemét igen könnyein eltávolítható, míg a telt oldalfalt padok alatt a piszok igen könnyen fölgyülemlett és az iskolaterem­ben való tartózkodást egészségtelenné* tette. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező pad két távlati képben van föltün­tetve. A pad egyszerű összeállítása céljából az (a) üléstartó lécek iés a (b) mellső lábak egyenes lécekből vannak összeállítva; a két léc ferde kereszt alakjában van összeerő­sítve. Az (a és b) lécek merevíbésére az (f) feszítő léc szolgál. A (d) ülésdeszkák az (a) léc mellső végére vannak erősítve. A lábak fölső részei a (k) vánkosfákba vannak erősítve, melyek a (c) asztallapor kat is megtámasztják. A (k) vánkosfák hornyolva vannak és hornyaikban a (c) aszr tallapokhoz erősített,(j) lécek eltolhatók. Az asztallap alatt az (e) könyvtartó polc van j erősítve. | A (k) vánkosfák mellső részére van erő­sítve az (i) háttámla; hogy ennek kellő helyzetet és támaszt adjunk, a hattámasz és a (b) láb közét a (h) ékkel töltjük ki. A hátsó lábak als[ó végeire a (g) szögek vannak erősítve, melyek; a padlóba vannak sülyesztve és a padok jeltolódását meg­gátolják. SzABADALMi IGÉNYEK. 1. Iskolapad, azáltal jellemezve, hogy az (a) üléstiartó lécek jés a (b) mellső lá­bak egyenes lécekből dőlt kereszt alak­jában vannak összeállítva. 2. Az 1. igényben védett iskolapad foga^ natosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a (b) mellső lábak és az (i) hát­támla köze a támla helyzetének bizto-> sítása céljából a (h) ékkel van kitöltve. 3. Az 1. és 2. igényben védett iskolapad foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a pad hátsó lábaira a padlóba sü­j lyeszthető szögek vannak erősítve, ! lyek a padot helyzetében rögzítik. (1 rajzlap melléklettel.' Pallas részvénytársaság nyomdája Budapestet!

Next

/
Thumbnails
Contents